Chương III- Quang học

Maximilian
27 tháng 3 lúc 12:47

Câu 1 : 

* Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín :

Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín là số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây đó biến thiên.

- Để có thể tạo ra được dòng điện xoay chiều, người sử dụng có thể thực hiện theo 2 cách sau:

     + Cách 1: Cho nam châm quay xung quanh trước cuộn dây dẫn kín.

     + Cách 2: Cho cuộn dây dẫn quay bên trong từ trường: thả 1 cuộn dây kín quay quanh 1 trục thẳng đứng trong từ trường của 1 nam châm.

Câu 2 : \(a.\dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{N_1}{N_2}\Rightarrow U_2=\dfrac{U_1\cdot N_2}{N_1}=400\cdot\dfrac{40000}{500}=32000\left(V\right)\)\(b.\)\(P_{hp}=R\cdot\dfrac{P^2}{U^2}=80\cdot\dfrac{2000000^2}{32000^2}=31250000\left(W\right)\)Câu 3 : 

Khi ta nhìn xuống suối ta thấy hình như suối cạn hơn khi ta bước xuống thì suối sâu hơn. Vì

+ Do hiện tượng khúc xạ ánh sáng

+ Ánh sáng bị gãy khúc ở hai môi trường khác nhau

=> Mắt nhìn thấy ảnh ảo

=> Khi ta nhìn xuống suối ta thấy hình như suối cạn hơn khi ta bước xuống thì suối sâu hơn.

Câu 5 : 

- Biểu hiện của mắt cận thị :

+   Điểm cực viễn Cv của mắt cận ở gần hơn so với mắt bình thường.

+ Người bị cận thị có thể nhìn bình thường đối với những mục tiêu ở cự ly gần, nhưng không nhìn rõ đối với những mục tiêu ở cự ly xa nếu mắt không điều tiết.

- Cách khắc phục tật cận thị

+ Cách 1: Phẫu thuật giác mạc làm thay đổi độ cong của giác mạc

+ Cách 2 : Đeo kính cận ( thấu kính phân kỳ ) để có thể nhìn rõ các vật ở xa mắt. Kính cận thích hợp có tiêu điểm F trùng với điểm cực viễn Cv của mắt

 

 

Bình luận (1)
Nguyễn Hoàng Anh
27 tháng 3 lúc 21:06

Câu 1 : 

* Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín :

Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín là số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây đó biến thiên.

- Để có thể tạo ra được dòng điện xoay chiều, người sử dụng có thể thực hiện theo 2 cách sau:

     + Cách 1: Cho nam châm quay xung quanh trước cuộn dây dẫn kín.

     + Cách 2: Cho cuộn dây dẫn quay bên trong từ trường: thả 1 cuộn dây kín quay quanh 1 trục thẳng đứng trong từ trường của 1 nam châm.

Câu 2 : a.U1U2=N1N2⇒U2=U1⋅N2N1=400⋅40000500=32000(V)a.U1U2=N1N2⇒U2=U1⋅N2N1=400⋅40000500=32000(V)b.b.Php=R⋅P2U2=80⋅20000002320002=31250000(W)Php=R⋅P2U2=80⋅20000002320002=31250000(W)Câu 3 : 

Khi ta nhìn xuống suối ta thấy hình như suối cạn hơn khi ta bước xuống thì suối sâu hơn. Vì

+ Do hiện tượng khúc xạ ánh sáng

+ Ánh sáng bị gãy khúc ở hai môi trường khác nhau

=> Mắt nhìn thấy ảnh ảo

=> Khi ta nhìn xuống suối ta thấy hình như suối cạn hơn khi ta bước xuống thì suối sâu hơn.

Câu 5 : 

- Biểu hiện của mắt cận thị :

+   Điểm cực viễn Cv của mắt cận ở gần hơn so với mắt bình thường.

+ Người bị cận thị có thể nhìn bình thường đối với những mục tiêu ở cự ly gần, nhưng không nhìn rõ đối với những mục tiêu ở cự ly xa nếu mắt không điều tiết.

- Cách khắc phục tật cận thị

+ Cách 1: Phẫu thuật giác mạc làm thay đổi độ cong của giác mạc

+ Cách 2 : Đeo kính cận ( thấu kính phân kỳ ) để có thể nhìn rõ các vật ở xa mắt. Kính cận thích hợp có tiêu điểm F trùng với điểm cực viễn Cv của mắt

Bình luận (1)
Hung nguyen
16 tháng 5 2018 lúc 8:34

a/ Vì ảnh hứng được trên màn chắn nên đây là ảnh thật.

b/ Tự vẽ hình:

Vì ảnh thu được trên màn có diện tích lớp gấp 4 lần vật.

\(\Rightarrow k^2=S=4\)

\(\Rightarrow\dfrac{d'}{d}=k=2\left(1\right)\)

Ta lại có:

\(\dfrac{1}{d'}+\dfrac{1}{d}=\dfrac{1}{f}=\dfrac{1}{10}\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) ta có hệ:

\(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{d'}{d}=2\\\dfrac{1}{d'}+\dfrac{1}{d}=\dfrac{1}{10}\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}d=15\\d'=30\end{matrix}\right.\)

Vậy vị trí đặt vật là cách thấu kính 15 cm

Khoản cách giữa vật và màn chắn là: 30 + 15 = 45 cm

Bình luận (0)
Hung nguyen
15 tháng 5 2018 lúc 19:38

Chiều cao chứ sao lại là diện tích được ta. Nếu là diện tích thì phải có sơ đồ chứ.

Bình luận (1)
Hà Đức Thọ
7 tháng 5 2016 lúc 16:18

a, Vẽ ảnh A'B'

A B A' B' F F' O I

b,

Gọi khoảng cách từ AB đến thấu kính là d, từ A'B' đến thấu kính là d'

Xét \(\Delta ABO \sim \Delta A'B'O\)

\(\Rightarrow \dfrac{AB}{A'B'}=\dfrac{BO}{B'O}=\dfrac{10}{d'}\)(1)

Xét \(\Delta IOF \sim \Delta A'B'F\)

\(\Rightarrow \dfrac{IO}{A'B'}= \dfrac{OF}{B'F}\)

Ta có: \(IO=AB\)

\(\Rightarrow \dfrac{AB}{A'B'}= \dfrac{14}{d'+14}\)(2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\dfrac{10}{d'}=\dfrac{14}{d'+14}\)

\(\Rightarrow d'=35cm\)

Vậy ảnh cách thấu kính 35 cm

Thế vào (1) ta được: \(\Rightarrow \dfrac{AB}{A'B'}=\dfrac{10}{35}\Rightarrow A'B' = \dfrac{35.2}{10}=7(cm)\)

Vậy ảnh cao 7cm.

Bình luận (0)
Masaki Nekoka
7 tháng 5 2016 lúc 19:19

cảm ơn bạn rất nhiều *cúi*

Bình luận (0)
Hà Đức Thọ
9 tháng 5 2016 lúc 12:25

haha

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN