Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 9
Số lượng câu trả lời 2440
Điểm GP 889
Điểm SP 4677

Người theo dõi (780)

vn racing boy
Vũ Thị Kim Anh
Thùy Linh
Lục Tử
Mon_Nguyễn

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian


Câu trả lời:

Câu 8 đây nha cu svtkvtm

Ta có:

\(a+b^2=k\left(a^2b-1\right)\)(k nguyên dương)

\(\Leftrightarrow b^2-ka^2b+a+k=0\)

Để phương trình theo ẩn b có nghiệm nguyên thì:

\(\Delta=k^2a^4-4\left(a+k\right)=x^2\)(với x là số nguyên)

Xét \(a,k\ge2\)

\(\Rightarrow\left(ka^2-2\right)^2< k^2a^4-4\left(a+k\right)< k^2a^4\)

\(\Leftrightarrow k^2a^4-4\left(a+k\right)=\left(ka^2-1\right)^2\)

\(\Leftrightarrow2ka^2-4a-4k-1=0\)

Xét \(a=1,a=2;k>0\)

Xét \(k=1,k=2;a>0\)