Hướng dẫn soạn bài Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Ca dao: 

Nội dung: Phần lớn nội dung ca dao thể hiện tình yêu nam nữ, ngoài ra còn có những nội dung khác của ca dao: quan hệ gia đình, các mối quan hệ phức tạp khác trong xã hội...

Tục ngữ: 

Nội dung: Nội dung tục ngữ thường phản ánh những kinh nghiệm về lao động sản xuất, ghi nhận các hiện tượng lịch sử xã hội, hoặc thể hiện triết lý dân gian của dân tộc.

Thành ngữ: Thành ngữ là loại cụm từ có cấu tạo cố định, biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh.

“Nhìn chung, tục ngữ, ca dao, thành ngữ có những đặc điểm về hình thức:

- Ngắn gọn;

- Thường có vần, nhất là vần lưng;

- Các vế thường đối xứng nhau cả về hình thức, cả về nội dung;

- Lập luận chặt chẽ, giàu hình ảnh”.

 

Bình luận (0)
Dương Anh Vũ
3 tháng 5 lúc 11:57

감사

Bình luận (0)
Phong Thần
8 tháng 2 lúc 14:02

Luận điểm:

- Thể hiện ngay trong nhan đề: Chống nạn thất học 

- Được trình bày đầy đủ ở câu: Mọi người Việt Nam...trước hết phải biết đọc, biết viết chữ Quốc ngữ.

- Được cụ thể hóa những việc làm ở các câu: Những người đã biết chữ cho những người chưa biết chữ; Những người chưa biết chữ hãy gắng sức mà học cho biết. Phụ nữa lại càng cần phải học.

Luận cứ:

- Lí lẽ:

+ Thứ nhất, chính sách ngu dân của thực dân Pháp làm cho hầu hết người Việt Nam mù chữ, tức là thất học, nước Việt Nam không tiến bộ được,

+ Thứ hai, nay nước độc lập rồi, muốn tiến bộ phải cấp tốc nâng cao dân trí để xây dựng đất nước.

- Với 2 lí lẽ đó, tác giả đề ra nhiệm vụ: Mọi người Việt Nam phải biết đọc, biết viết chữ Quốc ngữ, tức là chống nạn thất học và chống nạn thất học bằng cách Những  người đã biết chữ dạy cho những người chưa biết chữ; Những người chưa biết chữ hãy gắng sức mà học cho biết.

- Cùng với lí lẽ, tác giả đưa ra một loạt ví dụ dẫn chứng: Vợ chưa biết thì chồng bảo, em chưa biết thì anh bảo...

À, còn bài Bản chất thành công thì mình học sách thường nên không biết. Mong bạn thông cảm.

Bình luận (0)

Các câu tục ngữ phản ánh kinh nghiệm của nhân dân về hiện tượng mưa, bão,...: 

- Tháng bảy kiến đàn, đại ngàn hồng thủy. 

- Gió heo may, chẳng mưa dầm thì bão giật.

- Mặt trời có quầng thì hạn, mặt trăng có tán thì mưa.

- Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ.

- Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa.

- Chớp thừng chớp bão, chẳng bão thì mưa.

- Vàng mây thì gió, đỏ mây thì mưa.

- Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa.

- Mống đông vồng tây, chẳng mưa dây cũng bão giật.

- Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.

- Ráng vàng thì gió, ráng đỏ thì mưa.

- Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão.

- Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa.

- Kiến đen tha trứng lên cao,

Thế nào cũng có mưa rào rất to.

- Nắng tháng tám rám trái bưởi.

- Cơn mưa đằng đông vừa trông vừa chạy

Cơn mưa đằng nam vừa làm vừa chơi.

Bình luận (0)
Trịnh Long
5 tháng 2 lúc 10:43

Câu 1: 

 

"Chuồn chuồn bay thấp mưa ngập bờ ao,

 

Chuồn chuồn bay cao mưa rào lại tạnh"

 

Giải thích: Nếu thấy chuồn chuồn bay thấp thì trời mưa rất to, còn nếu chuồn chuồn bay cao thì chứng tỏ vừa có 1 cơn mưa rào đã tạnh

 

Câu 2:

 

Cơn dằng đông, vừa trông vừa chạy,

Cơn đằng nam, vừa làm vừa ăn

 

Câu 3:

Vàng mây thì gió, đỏ mây thì mưa.

 

Câu 4:

Mây kéo xuống bể thì nắng chang chang

Mây kéo lên ngàn thì mưa như trút.

Câu 5:

Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa.

Câu 6:

Mặt trời có quầng thì hạn, mặt trăng có tán thì mưa.

 

Câu 7:

Lúa chiêm lấp ló đầu bờ

Hễ nghe tiếng sấm, phất cờ mà lên.

 

Câu 8:

 

Ráng vàng thì gió, ráng đỏ thì mưa

 

Câu 9:

 

Tháng bảy kiến bò, chỉ lo lại lụt

 

Câu 10:

 

Kiến đen tha trứng lên cao

Bình luận (0)
Hachiko
5 tháng 2 lúc 11:04

- Tháng bảy kiến đàn, đại ngàn hồng thủy. 

- Gió heo may, chẳng mưa dầm thì bão giật.

- Mặt trời có quầng thì hạn, mặt trăng có tán thì mưa.

- Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ.

- Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa.

- Chớp thừng chớp bão, chẳng bão thì mưa.

- Vàng mây thì gió, đỏ mây thì mưa.

- Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa.

- Mống đông vồng tây, chẳng mưa dây cũng bão giật.

- Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.

- Ráng vàng thì gió, ráng đỏ thì mưa.

- Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão.

- Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa.

- Kiến đen tha trứng lên cao,

Thế nào cũng có mưa rào rất to.

- Nắng tháng tám rám trái bưởi.

- Cơn mưa đằng đông vừa trông vừa chạy

Cơn mưa đằng nam vừa làm vừa chơi.chúc bạn hokk tốt nha

Bình luận (0)
︵✰Ah
2 tháng 2 lúc 10:07

Có thể coi tục ngữ là văn nghị luận vì :

- Xét một cách chặt chẽ thì không chính xác ,

- Nhưng nếu xét một cách đặc biệt thì mỗi câu tục ngữ là những luận đề súc tích , khái quát một chân lí được đúc kết bởi quan niệm bao đời của nhân dân .

Bình luận (0)

Tục ngữ có thể coi là loạn văn nghị luận đặc biệt vì tục ngữ cũng có đầy đủ về ý nghĩa, dẫn chứng và luận điểm. Chúng đều bàn luận về vấn đề xã hội, chính trị,....Ngắn gọn, mang ý nghĩa đầy đủ không khác gì một văn bản nghị luận

Bình luận (0)
Nguyễn Đức Đăng
28 tháng 1 lúc 18:54

Đặt câu có trạng ngữ dưới ánh nắng ban mai

Bình luận (0)
ღ๖ۣۜBĭη➻²ƙ⁸ღ
28 tháng 1 lúc 18:55

Câu 1: 

"Chuồn chuồn bay thấp mưa ngập bờ ao,

Chuồn chuồn bay cao mưa rào lại tạnh"

Câu 2:

Cơn dằng đông, vừa trông vừa chạy,Cơn đằng nam, vừa làm vừa ăn

Câu 3:Vàng mây thì gió, đỏ mây thì mưa.

Câu 4:Mây kéo xuống bể thì nắng chang changMây kéo lên ngàn thì mưa như trút.Câu 5:Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa.Câu 6:Mặt trời có quầng thì hạn, mặt trăng có tán thì mưa.

Câu 7:Lúa chiêm lấp ló đầu bờHễ nghe tiếng sấm, phất cờ mà lên.

Câu 8:

Ráng vàng thì gió, ráng đỏ thì mưa

Câu 9:

Tháng bảy kiến bò, chỉ lo lại lụt

Câu 10:

Kiến đen tha trứng lên cao

 

Thế nào cũng có mưa rào rất to

Câu 11:

Mau sao thì nắng ,vắng sao thì mưa

Câu 12:

Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa

Mình chỉ tìm được 12 câu thôi.

 

Bình luận (1)

Các câu tục ngữ phản ánh về hiện tượng mưa, bão,...: 

- Tháng bảy kiến đàn, đại ngàn hồng thủy. 

- Gió heo may, chẳng mưa dầm thì bão giật.

- Mặt trời có quầng thì hạn, mặt trăng có tán thì mưa.

- Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ.

- Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa.

- Chớp thừng chớp bão, chẳng bão thì mưa.

- Vàng mây thì gió, đỏ mây thì mưa.

Bình luận (0)
Thanh Hoàng Thanh
24 tháng 1 lúc 23:30

undefinedundefined

Bình luận (0)
Phong Thần
24 tháng 1 lúc 19:41

1 Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa

Nghĩa là: Nhìn về phía đông trên bầu trời, nếu  thấy chớp giật kèm theo tiếng gà gáy, thì biết rằng trời sắp mưa.

2 Chuối sau cau trước

Nghĩa là: 

Nghĩa đen: chuối thì trồng sau nhà, còn cau thì trồng trước nhà.

Nghĩa bóng: Cau tượng trưng cho văn hoá, lễ nghĩa, tính cao thượng ... Chuối - nguồn thực phẩm nhưng mang ý nghĩa thấp kém, quê kệch, thô thiển ...

 

 

Bình luận (0)
Thanh Hoàng Thanh
24 tháng 1 lúc 19:40

1 Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa: Chớp ở phía đông lúc sáng rồi vụt tắt, lặp lại nhiều lần ( nhay nháy ) lúc gà gáy thì trời sẽ mưa ( kinh nghiệm xem thời tiết ).

2 Chuối sau cau trước: 

Phía trước, phía sau ngôi nhà, cau và chuối đều có thân tròn ngay thẳng khỏe mạnh sẽ thanh lọc khí rất tốt. ... Buồng cau, buồng chuối đều sai quả, biểu tượng cho sự sung túc, tán lá như những cánh tay trải rộng bao bọc gợi liên tưởng mang lại sự may mắn cho gia chủ.

4 Cây chạm lá cá chạm vây: là hai điều bất lợi đối với cây trồng, vật nuôi. Bởi cây quang hợp bằng lá, và hút dinh dưỡng bằng bộ rễ. Nếu cây luôn bị động chạm đến lá, dập gẫy lá (đồng nghĩa với gốc cũng bị lung lay) sẽ ốm yếu, còi cọc, không sinh trưởng được.

5 Con trâu là đầu cơ nghiệp: thường được hiểu là con trâu gần gũi và quan trọng hàng đầu đối với cuộc sống của người nông dân. Hiểu như vậy chưa rõ thâm ý của dân gian. ... Câu tục ngữ nói về tầm quan trọng của việc tạo duyên và giữ duyên trong định hướng nghề nghiệp và xây dựng cơ nghiệp.

 

 

 

Bình luận (0)
︵✰Ah
24 tháng 1 lúc 11:55

1.

Con trâu là đầu cơ nghiệp

Câu tục ngữ này được hiểu là con trâu gần gũi và quan trọng hàng đầu đối với cuộc sống của người nông dân. Câu tục ngữ nói về tầm quan trọng của việc tạo duyên và giữ duyên trong định hướng nghề nghiệp và xây dựng cơ nghiệp2.

Chuồng gà hướng đông cái lông chẳng còn

Câu tục ngữ này là hoàn toàn chính xác. Tự cổ chí kim không ai làm chuồng gà, chuồng gia cầm, gia súc theo hướng Đông là vì nguyên nhân hướng gió. Một việc làm đầy tính khoa học và đúng đắn.3.

Chuồn chuồn bay thấp thì mưaBay cao thì nắng bay vừa thì râm.

Kinh nghiệm này phản ánh khá đúng thực tiễn. Chuồn chuồn bay thấy hay bay cao phụ thuộc vào áp suốt của khí quyển. Ông cha ta nhận thấy khi sắp mưa những hạt hơi nước nhỏ bé sẽ đọng lại trên các cánh mỏng của chuồn chuồn, làm tăng tải trọng và khiến chúng phải bay thấp là đà sát mặt đất. Do vậy mà đã nghĩ ra câu tục ngữ này để có thể dễ dàng dự báo thời tiết.4.

Đầu năm gió to, cuối năm gió bấc

Câu tục ngữ này cho thấy kinh nghiệm quan sát hiện tượng tự nhiên của ông cha ta, qua đó mà có thể dự báo được trước thời tiết để sản xuất.5.

Đêm tháng năm chưa nằm đã sángNgày tháng mười chưa cười đã tối 

Đây là câu ca dao mà ông cha đã truyền lại cho chúng ta rất chính xác nhờ vào những gì mà mình đã đúc kết được trong cuộc sống mà ngày nay nó vẫn rất khả thi. Ý nghĩa là tháng năm thì thời gian ban ngày dài hơn thời gian ban đêm, còn vào tháng mười thì thời gian ban ngày ngắn hơn thới gian ban đêm.6.

Tháng bảy kiến bò, chỉ lo lại lụt

Ngày xưa , ông cha ta thấy kiến bò là đoán lụt và hay đề phòng lũ lụt sau tháng 7 âm. Do kiến là loại bò sát nên có thể biết được những thiên tai trước con người 1 cách nhanh nhạy , nó bò để chuẩn bị thức ăn , nơi trú ẩn để tránh nạn ( các bạn quan sát sẽ thấy trước khi mưa kiến thường bò đoàn dài trên tường )7.

Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước.

Cũng là một kinh nghiệm về việc dự đoán trời mưa. Ếch là một loài động vật rất mẫn cảm với việc đổi thay thời tiết, nhất là khi trời trở trời mưa. Khi trời chuẩn bị kéo cơn mưa, ếch thường cất tiếng kêu lên bờ ao, hồ, đồng ruộng. Chính vì thế mà dựa vào tiếng kêu của ếch, dân gian ta có thể biết trước trời sắp có mưa, mà hệ quả của trời mưa chính là "ao chuôm đầy nước".8.

Gió thổi là đổi trời.

Câu tục ngữ này phản ánh thực tiễn về hiện tượng tự nhiên, gió thổi là đổi trời dễ dàng nhận biết để giữ gìn cơ thể.9.

Giàu đâu những kẻ ngủ trưaSang đâu những kẻ say sưa tối ngày.

Câu tục ngữ này có lẽ muôn đời đúng. Ám chỉ những thanh niên lười biếng. Điều đáng buồn là những thành phần như vậy trong xã hội ngày càng nhiều, đặc biệt là giới trẻ, lớp người tưởng như “tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu”.10.

Kiến đen tha trứng lên caoThế nào cũng có mưa rào rất to

Loài kiến đen hoặc kiến lửa có tập tính sống dưới đất. Khi trời sắp mưa. độ ẩm môi trường lớn, nên độ ẩm dưới đất sẽ rất cao. Vì thế, loài kiến phải đi tránh những không khí ẩm đấy bằng cách di chuyển lên vùng cao hơn, cũng là để bảo vệ trứng. Do kinh nghiệm quan sát, ông cha ta kết luận và tạo thành câu ca dao này

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN