Hướng dẫn soạn bài Danh từ (tiếp theo)

Nguyễn Trần Thành Đạt
Thượng tướng -
10 tháng 11 2019 lúc 10:08

Này tra mạng có hết em ưi, lần sau nhớ tra mạng hen, mà sách giáo khoa phần ghi nhớ cũng có á.

1.Danh từ: là những từ chỉ người, sự vật, hiện tượng, khái niệm… - Danh từ chia làm 2 loại: + DT chỉ sự vật: (DT chung, DT riêng) + DT đơn vị: (đứng trước DT sự vật) - Ví dụ +DT sự vật: bông hoa, học sinh, trí tuệ,…, Hồ Chí Minh, .. +DT đơn vị: chục, cặp, tá,… mét, lít, ki-lô-gam…, nắm, mớ, đàn…

Nguồn: Facebook

Bình luận (0)
Thảo Phương
10 tháng 11 2019 lúc 16:42

Danh từ: dùng để chỉ người, sự vật, hiện tượng, khái niệm,... có thể làm chức năng chủ ngữ hoặc là vị ngữ trong câu. Tùy thuộc vào đặc trưng của danh từ mà phân loại thành nhiều loại khác nhau, ví dụ như danh từ chung, danh từ riêng, ... Nhưng trong Tiếng Việt thì có 2 loại chính là: - Danh từ chỉ sự vật. - Danh từ chỉ đơn vị.

Bình luận (0)
Nguyễn Mai Linh
3 tháng 11 2019 lúc 17:22

Cả hai.

Bình luận (0)
Dinh Quang Vinh
3 tháng 11 2019 lúc 18:43

cả hai đều là cụm danh từ

Bình luận (0)
Lại Đăng Tùng
6 tháng 11 2019 lúc 19:36

Túp lều là danh từ còn những từ một,nát bổ xung ý nghĩa cho danh từ túp lều

Bình luận (0)
Lê Thanh Giang
10 tháng 11 2019 lúc 10:09

“Ngàn” là danh từ đơn vị tự nhiên nha

Bình luận (0)
Tạ Khánh Linh
12 tháng 7 2019 lúc 10:21

Từ "ngàn" là danh từ đơn vị tự nhiên .

banhqua

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
12 tháng 7 2019 lúc 11:08

Từ "ngàn" là danh từ đơn vị tự nhiên hay quy ước không chính xác?

Từ " ngàn " là danh từ đơn vị tự nhiên .

Bình luận (1)
Hoàng Đại Long
16 tháng 11 2018 lúc 19:02

Cái này mà còn phải nhờ người khác làm thì mình cũng lạy

Bình luận (0)
Trần Thị Hà My
Trung tướng -
1 tháng 11 2018 lúc 15:40

vẽ bản đồ tư duy phân loại về danh từ,vẽ bản đồ tư duy,danh từ,Tiếng Việt Lớp 6,bài tập Tiếng Việt Lớp 6,giải bài tập Tiếng Việt Lớp 6,Tiếng Việt,Lớp 6

Bình luận (0)
hoang ductu
3 tháng 12 2018 lúc 22:58

vẽ bản đồ tư duy phân loại về danh từ,vẽ bản đồ tư duy,danh từ,Tiếng Việt Lớp 6,bà i tập Tiếng Việt Lớp 6,giải bà i tập Tiếng Việt Lớp 6,Tiếng Việt,Lớp 6

Bình luận (0)
Ngô Lê Dung
2 tháng 10 2018 lúc 21:18
a)Những loại từ thường đứng trước danh từ chỉ người: - ông, cô, anh, chị, viên, lão, bác, bé…

b)Những loại từ thường đứng trước danh từ chỉ đồ vật: - chiếc, quyển, cái, tấm, bức,...

Bình luận (0)
Thảo Phương
2 tháng 10 2018 lúc 23:30

a) Thường đứng trước danh từ chỉ người. M : Ông, vị, cô, người, hắn, ổng, ảnh, ...

b) Thường đứng trước danh từ chỉ đồ vật. M : Cái, bức, tấm, băng, cuộn, hộp, thứ, ...

Bình luận (0)
Ngô Hoàng Anh
2 tháng 10 2018 lúc 19:58

Muốn kể chuyện cho linh hoạt, thú vị, em cần phải lựa chọn ngôi kể thích hợp. Vì có lựa chọn ngôi kể thích hợp thì ta mới chuyền tải được hết cái hay của câu chuyện và làm câu chuyện sinh động hơn, giúp người nghe dễ bắt nhịp được cảm xúc của mình đang chuyền tải và gần gũi hơn.

Bình luận (0)
Thảo Phương
2 tháng 10 2018 lúc 23:59

Có cần phải lựa chọn ngôi kể . Vì có lựa chọn ngôi kể thích hợp thì ta mới chuyền tải được hết cái hay của câu chuyện và làm câu chuyện thêm sinh động , giúp người nghe dễ bắt nhịp được cảm xúc của mình đang chuyền tải và gần gũi hơn .

Bình luận (0)
pham tuyet lien
6 tháng 1 2018 lúc 5:41

cđt: một lưỡi búa

phu trước trung tam phu sau
T1 T2 t1

t2

s1 s2
một lưỡi bua

Bình luận (0)
Khánh Linh Võ Nguyễn
31 tháng 12 2017 lúc 16:57

một viên quan, người tài giỏi

Tick cho mk nhé vui

Bình luận (0)
Trần Thị Hà My
Trung tướng -
26 tháng 11 2018 lúc 14:06

Cụm danh từ:

+ Ông vua nọ

+ Một viên quan

+ Người tài giỏi

+ Viên quan ấy

Bình luận (0)
VKook
26 tháng 11 2018 lúc 15:44

Các cụm danh từ trong câu đó là:

_Ngày xưa, có ông vua nọ sai một viên quan đi dò la khắp nước tìm người tài giỏi. Viên quan ấy đã đi nhiều nơi, đến đâu quan cũng ra những câu đố oái oăm để hỏi mọi người.

(Cụm danh từ được tô đậm).

Bình luận (2)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN