Học kì 2

HwangJin.ARMY
9 tháng 5 2019 lúc 7:44

- Bạn tham khảo ở đây cũng được nè :33

https://hoc24.vn/hoi-dap/question/128502.htmlhttps://hoc24.vn/hoi-dap/question/128502.html

#J

Bình luận (0)
Tri Nguyen
30 tháng 4 2019 lúc 9:50

hiện tượng tảo hôn đó bạn. tác hại là: ảnh hưởng sức khỏe cho cả mẹ và bé nếu mang thai sớm, chưa có khả năng tạo thu nhập cho gia đình, vi phạm pháp luật, chưa chính chắn và sẽ ảnh hưởng về mặt tinh thần cho trẻ,...

Bình luận (0)
Lang Nguyễn Thị
30 tháng 4 2019 lúc 9:24

Rep e đi mnkhocroi

Bình luận (0)
Thùy Linh
27 tháng 4 2019 lúc 12:28

Quy định pháp luật nước ta về hôn nhân:

Kết hôn: Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên. Không vi phạm những điều pháp luật cấm Việc kết hôn do nam nữ tự nguyện không ép buộc, cưỡng ép hoặc cản trở. Quyền và nghĩa vụ công dân: Bình đẳng, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt. Tôn trọng danh dự nhân phẩm nghề nghiệp của nhau.
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN