Học kì 2

Hoàng Na
Hoàng Na 1 tháng 5 2019 lúc 20:56

Các mức thuế chênh lệch nhau vì lí do Nhà nước ta khuyến khích sản xuất trong nước và xuất khẩu hàng hoá.

- Khuyến khích phát triển đối với những ngành, những mặt hàng cần thiết đối với đời sống nhân dân (miễn thuế hoặc mức thuế rất thấp).

- Hạn chế đối với một số ngành, một số mặt hàng xa xỉ, không cần thiết đối với đời sống nhân dân (đánh thuế rất cao).

Bình luận (0)
Hoàng Na
Hoàng Na 1 tháng 5 2019 lúc 20:58

A xin lỗi mình nhầm leu

Bình luận (0)
Hoàng Na
Hoàng Na 1 tháng 5 2019 lúc 21:02

Vì nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhà nước "của dân, do dân và vì dân", vì vậy việc tham gia bộ máy quản lý nhà nước nhằm phát huy tích cực quyền làm chủ của mọi công dân dưới chế độ XHCN, nhà nước đảm bảo công dân thực hiện quyền dân chủ của mình trên nguyên tắc "Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra".

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 10 tháng 4 2019 lúc 17:36

C5:

-Trách nhiệm của công dân:

+Tuyên truyền vận động gia đình, bạn bè thực hiện tốt quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.

+Sử dụng đúng đắng quyền tự do kinh doanh và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế, góp phần phát triển kinh tế đất nước, làm cho dân giàu nước, mạnh.

+Đấu tranh chóng các hiện tượng tiêu cực trong kinh doanh và thuế.

-Những hành vi vi phạm:

+Kinh doanh không đúng ngành, mặt hàng ghi trong giấy phép;

+Kinh doanh những mặt hàng mà Nhà nước cấm;

+Buôn lậu, trôn thuế;

+Sản xuất, buôn bán hàng giả…

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 10 tháng 4 2019 lúc 17:55

C6:

-Vì : Lao động là hoạt động chủ yếu, quan trọng nhất của con người là nhân tố quyết định sự tồn tại phát triển đất nước và nhân loại.

- Trách nhiệm của nhà nước:

Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh giải quyết việc làm cho người lao động. Khuyến khích tạo điều kiện cho các hoạt động tạo ra việc làm để thu hút lao động

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 10 tháng 4 2019 lúc 18:34

C7: Hành vi vi phạm pháp luật:

- Người lao động:

+ Đi xuất khẩu lao động chưa hết thời hạn đã bỏ việc, trốn ở lại nước ngoài

+ Không sử dụng trang bị bảo hộ lao động khi làm việc

+ Tự ý bỏ việc không báo trước

+ Nghỉ việc dài ngày không có lý do

- Người sử dụng lao động:

+ Thuê trẻ em 14 tuổi làm thợ may công nghiệp

+ Không trả công cho người thử viêc

+ Kéo dài thời gian thử việc

+ Không trả đủ tiền công theo thoả thuân

+ Không cung cấp trang, thiết bị bảo hộ lao động cho người làm việc trong môi trường độc hại như đã cam kết trong hơp đồng lao động

+ Tự ý đuổi việc người lao động khi chưa hết hạn hợp đồng

- Cao dao tục ngữ

Trâu hay không ngại cày trưa.

Hay làm thì giàu, hay cầu thì nghèo.

Nắng sớm thì đi trồng cà, mưa sớm ở nhà phơi thóc.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN