Bài 13. Điện năng - Công của dòng điện

LÊ HẢI YẾN
LÊ HẢI YẾN 3 tháng 1 lúc 21:55

B

12 chia 8 = 1,5 => U tăng 1,5 lần 

I tỉ lệ thuận với U => I tăng 1,5 lần

 

Bình luận (0)
ling Giang nguyễn
ling Giang nguyễn 2 tháng 1 lúc 14:11

Nhiệt lượng thu vào để 2l nước sôi

\(Q=mc\left(100-20\right)=4200.2.10^{-3}.10^3.80=672000\left(J\right)\) 

Nhiệt lượng bếp điện tỏa ra

\(Q_{tp}=P.t=I^2r.30.60=2^2.100.30.60=720000\left(J\right)\)

Hiệu suất bếp điện

\(H=\dfrac{A}{A_{tp}}=\dfrac{Q}{Q_{tp}}=\dfrac{672000}{720000}=\dfrac{14}{15}\)

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên Giáo viên 30 tháng 12 2020 lúc 13:49

a. Sơ đồ mạch điện

undefined

Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

\(R_{tđ}=R_1+R_2=20+18=38\left(\Omega\right)\)

b. Điện trở của bóng đèn là:

\(R_đ=\dfrac{U^2}{P}=\dfrac{30^2}{50}=18\left(\Omega\right)\)

Điện trở tương đương của mạch lúc này là:

\(R_{tđ}'=R_1+R_2+R_đ=56\left(\Omega\right)\)

Cường độ dòng điện qua mạch là:

\(I=\dfrac{U}{R_{tđ}'}=\dfrac{32}{56}=0,57\) (A)

Công suất của bóng đèn là:

\(P=I^2R_đ=5,86\) (W)

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên Giáo viên 30 tháng 12 2020 lúc 8:59

Điện năng sử dụng trong 1 ngày của các thiết bị lần lượt là:

- Đèn: \(0,15.10=1,5\) (kWh)

- Tủ lạnh: \(0,1.24=2,4\) (kWh)

- Bình nóng lạnh: \(2,5.0,25=0,625\) (kWh)

- Các thiết bị khác: \(0,45.5=2,25\) (kWh)

Tổng cộng mỗi ngày gia đình đó sử dụng hết: 6,775 (kWh)

Một tháng gia đình đó sử dụng hết: 203,25 (kWh)

Người đó phải trả tiền điện ở bậc 4.

Số tiền phải trả là: \(203,25.2040=414630\) (đ)

Bình luận (0)
Ngọc Ánh
Ngọc Ánh 29 tháng 12 2020 lúc 20:24

Giúp em vs ạ

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên Giáo viên 30 tháng 12 2020 lúc 9:16

Điện trở của mỗi bóng đèn lần lượt là:

\(R_1=\dfrac{U_1}{I_1}=\dfrac{12}{0,6}=20\left(\Omega\right)\)

\(R_2=\dfrac{U_2}{I_2}=\dfrac{12}{0,3}=40\left(\Omega\right)\)

Để hai đèn sáng bình thường cần mắc chúng song song với nhau.

Bình luận (0)
lê thị thơm
lê thị thơm 27 tháng 12 2020 lúc 9:00

vì công thức tính điện nang tiêu thụ là A=P.t

mà điện năng tiêu thụ của 2 đèn trong cung 1 thời gian nên đèn nào có công suất lớn hơn thì đèn đó có diện nang tiêu thụ lớn hơn

-> đèn loại 110v-80w > đèn loại 110v-20w

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN