Địa lý dân cư

Dương Hoàng Thùy
Dương Hoàng Thùy 7 tháng 11 2020 lúc 15:14

1. Nguồn lao động

- Số lượng: Dồi dào và tăng nhanh, mỗi năm tăng thêm hơn 1 triệu lao động.

- Chất lượng:

+Thế mạnh:

Có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, thủ công nghiệp.

Có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật.

+ Hạn chế: Hạn chế về thể lực và trình độ chuyên môn.

+ Biện pháp: Để nâng cao chất lượng lao động và sử dụng hiệu quả nguồn lao động cần thực hiện việc phân bố lại lao động, nâng cao mặt bằng dân trí, chú trọng công tác hướng nghiệp đào tạo nghề.

2. Sử dụng lao động

- Đặc điểm:

+ Lao động nước ta chủ yếu đang hoạt động trong lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp.

+ Tình trạng thất nghiệp ở thành thị và thiếu việc làm ở nông thôn vẫn đang diễn ra.

- Xu hướng:

+ Số lao động có việc làm tăng lên.

+ Cơ cấu sử dụng lao động trong các ngành kinh tế đang thay đổi theo hướng tích cực:

Tỉ trọng lao động trong khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng.

Tỉ trọng lao động trong khu vực nông- lâm- ngư nghiệp giảm.

-> Thay đổi phù hợp với yêu cầu của công nghiệp hoá – hiện đại hóa đất nước hiện nay.

Bình luận (0)
Dương Hoàng Thùy
Dương Hoàng Thùy 7 tháng 11 2020 lúc 15:08

* Dân cư nước ta phân bố không đều

- dân cư nước ta phân bố không đều giữa đồng bằng và miền núi

+dân cư tập trung đông ở đồng bằng ven biển và các đô thị . đồng bằng chỉ chiếm 1/4 diện tích lãnh thổ nhưng lại chiếm 80 phần trăm dân số ở ĐBSH 1192 người /km2, tp HCM 2830 người/km2 năm 2003

+dân cư thưa thớt ở miền núi. trung du miền núi chiếm 3/4 diện tích chỉ có 20 phần trăm dân số sinh sống ở Tây Bắc 67 người /km2, Tây Nguyên 84 người /km2nawm 2003- dân cư phân bố không đều giữa nông thôn và thành thị

+ năm 2003 . 74 phần trăm dân số ở nông thôn , 26 phần trăn dân số ở thành thị - dân cư phân bố không đều giữa miền Bắc và miền Nam+ ở miền Bắc có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời hơn miền Nam nên có mật độ dân số cao hơn

+ năm 2002 mật độ dân số ở ĐBSCL là 420 người /km2 , mật độ dân số của ĐBSH trên 1000 người /km2- dân cư phân bố không đều trong một phạm vi nhỏ

+ ở ĐBSH dân cư tập trung đông nhất ở thủ đô Hà Nội , thưa thớt ở rìa phía Bắc và Tây Nam

+ ở ĐBSCL dân cư tập trung đông ở ven sông Hậu , sông Tiền thưa thớt ở Đòng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên

* Nguyên nhân

- dân cư tập trung đông đúc

+ có điều kiện tự nhiên thuận lợi địa hình bằng phẳng đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào

+ có kinh tế phát triển , nhiều trung tâm công nghiệp

+ là nơi có nghề trồng lúa nước phát triển , cần nhiều lao động

+ có lịch sử khai phá lớn , nhất là ĐBSH

- dân cư thưa thớt

+ địa hình cao hiểm trở

Bình luận (0)
Dương Hoàng Thùy
Dương Hoàng Thùy 7 tháng 11 2020 lúc 15:12

Đặc điểm dân số nước ta:

- Đông dân, có nhiều thành phần dân tộc : Hơn 84 triệu người (2006), có 54 dân tộc khác nhau

.- Dân số tăng nhanh từ cuối TK XX, sau đó giảm nhưng số người tăng lên hàng năm vẫn tới 1 triệu.

- Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi đang có sự biến đổi.

* Giải thích: Dân số đông vừa là nguồn lao động dồi dào, vừa là thị trường tiêu thụ rộng lớn.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Mai Linh
Nguyễn Thị Mai Linh 6 tháng 11 2020 lúc 22:42

Nhân tố kinh tế - xã hội

phát triển nông nghiệp

1. Dân cư và lao động

Nguồn lao động dồi dào, cần cù sáng tạo Có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp 60% lao động trong ngành nông nghiệp

2. Cơ sở vật chất – kĩ thuật

Có công nghiệp chế biến nông sản phát triển Cơ sở vật chất kĩ thuật đã được hoàn thiện

3. Chính sách phát triển nông nghiệp

Chính sách phát triển nông nghiệp tạo ra mô hình phát triển nông nghiệp thích hợp.

4. Thị trường trong và ngoài nước.

Thị trường được mở rộng thúc đẩy SX phát triển. Thị trường biến động ảnh hưởng xấu đến một số cây trồng quan trọng
Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN