Chương IV- Các định luật bảo toàn

nguyễn duy tân
nguyễn duy tân 1 tháng 7 2020 lúc 20:47

giải

nhiệt lượng cung cấp khi xăng cháy hết

\(Q=v.D.q=60.0,7.46.10^6=1932.10^6\left(J\right)\)

công động cơ thực hiện

\(A=Q.H=1932.10^6.30\%=5796.10^5\left(J\right)\)

công suất động cơ

\(P=\frac{A}{t}=\frac{5786.10^5}{14400}=401805,5556\)(W)

Bình luận (0)
nguyen thi vang
nguyen thi vang 28 tháng 6 2020 lúc 19:21

Hỏi đáp Vật lý

Bình luận (0)
nguyen thi vang
nguyen thi vang 26 tháng 6 2020 lúc 17:26

Chương IV- Các định luật bảo toàn

Bình luận (0)
nguyen thi vang
nguyen thi vang 28 tháng 6 2020 lúc 6:40

Hỏi đáp Vật lý

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN