Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

Chanh Xanh
30 tháng 11 lúc 20:39

học trực tuyến

Bình luận (0)

học trực tuyến,tiêm Vác xim

Bình luận (0)
qlamm
30 tháng 11 lúc 20:41

- Thực hiện quy tắc 5k (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế)

- Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ 

Bình luận (0)
Phan Thị Anh Thư
22 tháng 11 lúc 14:26

Tham khảo

 

Luôn nêu cao tinh thần tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác trên thế giới

B. Sẵn sàng chia sẽ và tiếp thu những tiến bộ về mọi mặt của các dân tộc trên thế giớiC. Tôn trong, sẵn sàng làm bạn với tất cả các dân tộc khác trên trên cơ sở tôn trong độc lập dân tộc, chủ quyền và các quyền cơ bản của công dân.
Bình luận (0)
Đông Hải
22 tháng 11 lúc 14:27

Tham khảo

 

Luôn nêu cao tinh thần tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác trên thế giới

B. Sẵn sàng chia sẽ và tiếp thu những tiến bộ về mọi mặt của các dân tộc trên thế giớiC. Tôn trong, sẵn sàng làm bạn với tất cả các dân tộc khác trên trên cơ sở tôn trong độc lập dân tộc, chủ quyền và các quyền cơ bản của công dân.

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Anh
22 tháng 11 lúc 14:32
 

Biểu hiện của tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác: 

+ Luôn nêu cao tinh thần tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác trên thế giới

+ Sẵn sàng chia sẽ và tiếp thu những tiến bộ về mọi mặt của các dân tộc trên thế giới

+ Tôn trong, sẵn sàng làm bạn với tất cả các dân tộc khác trên trên cơ sở tôn trong độc lập dân tộc, chủ quyền và các quyền cơ bản của công dân

 
Bình luận (0)
Đại Tiểu Thư
8 tháng 11 lúc 9:50

- Theo em mỗi người nên ăn mặc gọn gàng,sạch sẽ,kín đáo.

- Ngày nay,giới trẻ ăn mặc quá gợi cảm sẽ làm ảnh hưởng đến các bạn nhỏ.

Bình luận (0)
* Lục Chi Ngang Nhan Mạt...
24 tháng 10 lúc 8:35

+ Tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác là tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hoá của các dân tộc khác.
+ Luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hoá, xã hội của các dân tộc.

Chúng ta có cần tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác không? Vì sao?
Chúng ta cần tôn trọng, khiêm tốn học hỏi các dân tộc khác vì:
+ Mỗi dân tộc có giá trị văn hoá riêng .
+ Những giá trị văn hóa tư tưởng của dân tộc khác giúp chúng ta phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục và khoa học kĩ thuật.
+ Đất nước ta còn nghèo, trải qua nhiều cuộc chiến tranh, rất cần học hỏi các giá trị văn hoá của dân tộc khác.
=> Giữa các dân tộc có sự học tập kinh nghiệm lẫn nhau và sự đóng góp cả mỗi dân tộc sẽ làm phong phú thêm nền văn hoá nhân loại.

Chúng ta nên học tập, tiếp thu những gì ở các dân tộc khác? Nêu ví dụ?
a) Chúng ta nên học hỏi:
+ Thành tựu khoa học kĩ thuật.
+ Trình độ quản lí.
+ Văn học nghệ thuật.
b) Ví dụ:
+ Máy móc hiện đại.
+ Các loại vũ khí.
+ Đầu tư viễn thông.
+ Máy vi tính.
+ Tủ lạnh, ti vi.
+ Đường xá, cầu cống, nhà cửa.
+ Kiến trúc, âm nhạc.
v.v..

- Ý nghĩa của việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?
Tạo điều kiện để nước ta tiến nhanh trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh và phát huy bản sắc dân tộc.
Góp phần cho các nước cùng xây dựng nền văn hoá chung của nhân loại ngày càng tiến bộ, văn minh.

- Nên học tập các dân tộc khác như thế nào?
a) Những cái nên học:
+ Trình độ khoa học kĩ thuật.
+ Trình độ quản lí.
+ Tiến bộ văn minh, nhân đạo
+ Du lịch.
b) Những cái không nên:
+ Văn hoá đòi truỵ, độc hại.
+ Phá hoại truyền thống của dân tộc.
+ Lối sống thực dụng chạy theo đồng tiền.
+ Chạy theo mốt...

=> Học hỏi tinh hoa văn hoá của nhân loại là cần thiết góp phần nâng cao giá trị văn hoá của dân tộc mình. Việc tiếp thu cần phải giữ bản sắc của dân tộc mình.

Chúng ta làm gì để tôn trọng học hỏi các dân tộc khác?
- Tích cực học tập tìm hiểu đời sống và nền văn hóa của các dân tộc trên thế giới.
- Tiếp thu một cách chọn lọc, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh truyền thống con người Việt Nam.

Bình luận (0)

Ta sẽ biết thêm những điều mới mẻ và các phong tục tập quán của từng dân tộc,ta có thể biết tiếng của họ nữa

VD: Biết thêm tiếng của người H'Mông

      Biết các món ăn của người Mường

      Các trang phục đặc sắc của người Thái

      Những lễ nghi đặc biệt của người Dao

Ta không nên chê bai và khinh miệt,miệt thị những người là dân tộc.Vì chúng ta sống trên đất nước Việt Nam thanh bình gồm hơn 54 dân tộc anh chị em dân tộc khác nhau. Chúng ta nên sống hòa hợp để tạo ra một xã hội và một đất nước hòa bình độc lập đi lên. Dù có màu da hay giọng nói tiếng nói khác nhau nhưng chúng ta có một điểm chung là đều là người con của đất Việt, máu đỏ da vàng cùng nhau đoàn kết hợp sức đi lên.

Bình luận (0)
Luna đáng iu không quạu...
9 tháng 1 lúc 20:17

1, Em sẽ khuyên bạn Dũng đừng nên chê bai màu da của các bạn, và giúp bạn hòa đồng với các bạn người nước ngoài ấy hơn.

2, Nếu em là bạn Dũng, em sẽ vui vẻ và làm quen với các bạn ấy, vì lý do là: Cho dù có khác tiếng nói và màu da, nhưng tình bạn mà em và các bạn ấy dành cho nhau còn quan trọng hơn cả hai việc ấy.

 

Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)