Bài 4 : Thực hành phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

 Các siêu đô thị lớn ờ châu Á thường phân bố ờ ven biển Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, đồng bằng hạ lưu các con sông lớn. Vì những nơi này có tiềm năng phát triển kinh tế rất lớn!

Bình luận (0)
Nguyễn Huyền Trâm
29 tháng 9 2019 lúc 9:38

Các đô thị lớn ở Châu Á thường tập trung ở: Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á và Trung Đông

Bình luận (0)
ĐỖ CHÍ DŨNG
29 tháng 9 2019 lúc 9:48

- Những khu vực tập trung dân đông là Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á,

Bình luận (0)
Vũ Minh Tuấn
29 tháng 9 2019 lúc 11:27

Trên lược đồ phân bố dân cư châu Á

- Những khu vực tập trung dân đông là Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á.

Chúc bạn học tốt!
Bình luận (2)
Vũ Minh Tuấn
27 tháng 9 2019 lúc 10:58

* Lợi thế:

- Tăng cường buôn bán trao đổi giữa Việt Nam với các nước trong khu vực, mở rộng thị trường xuất khẩu.

+ Tỉ trọng giá trị hàng hóa buôn bán với các nước này chiếm tới 1/3 (32,4%) tổng buôn bán quốc tế của Việt Nam.

+ Mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang các nước ASEAN là gạo, với bạn hàng chính là In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a.

+ Mặt hàng nhập khẩu chính là nguyên liệu sản xuất như xăng dầu, phân bón, thuốc trừ sâu, hạt nhựa, hàng điện tử.

- Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong nước.

- Tăng cường hợp tác toàn diện với các nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng....

- Dự án phát triển hành lang Đông – Tây góp phần khai thác hiệu quả các thế mạnh ở miền Trung nước ta, đổi mới cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.

* Khó khăn:

- Sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

- Sự khác biệt về thể chế chính trị, bất đồng ngôn ngữ...

Chúc bạn học tốt!
Bình luận (0)
ĐỖ CHÍ DŨNG
27 tháng 9 2019 lúc 10:39

* Lợi thế:

- Tăng cường buôn bán trao đổi giữa Việt Nam với các nước trong khu vực, mở rộng thị trường xuất khẩu.

+ Tỉ trọng giá trị hàng hóa buôn bán với các nước này chiếm tới 1/3 (32,4%) tổng buôn bán quốc tế của Việt Nam.

+ Mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang các nước ASEAN là gạo, với bạn hàng chính là In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a.

+ Mặt hàng nhập khẩu chính là nguyên liệu sản xuất như xăng dầu, phân bón, thuốc trừ sâu, hạt nhựa, hàng điện tử.

- Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong nước.

- Tăng cường hợp tác toàn diện với các nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng....

- Dự án phát triển hành lang Đông – Tây góp phần khai thác hiệu quả các thế mạnh ở miền Trung nước ta, đổi mới cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.

* Khó khăn:

- Sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

- Sự khác biệt về thể chế chính trị, bất đồng ngôn ngữ...

Bình luận (0)
momochi
27 tháng 9 2019 lúc 12:18

- Lợi thế: có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, cụ thể: + về quan hệ mậu dịch: • Tốc độ tăng trưởng trong buôn bán với các nước ASEAN đạt khá cao: từ năm 1990 đến năm 2000 tăng trung bình 26,8%/năm. •Tỉ trọng giá trị hàng hóa buôn bán với các nước này chiếm tới 1/3 (32,4%) tổng buôn bán quốc tế của Việt Nam. • Mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang các nước ASEAN là gạo, với bạn hàng chính là In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a. • Mặt hàng nhập khẩu chính là nguyên liệu sản xuất như xăng dầu, phân bón, thuốc trừ sâu, hạt nhựa, hàng điện tử. + Về hợp tác phát triển kinh tế: Dự án phát triển hành lang Đông - Tây tại lưu vực sông Mê Công tạo điều kiện để khai thác tài nguyên và nhân công tại những vùng còn nhiều khó khăn của một số nước trong khu vực, giúp những vùng này phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo.! - Khó khăn: sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế - xã hội, sự khác biệt về thể chế chính trị, bất đồng ngôn ngữ...

Bình luận (0)
Nguyễn Phúc Bình
24 tháng 9 2019 lúc 21:15

Câu 1:

Do nhu cầu phát triển của con người đòi hỏi cao,và vì nhiều người trên thế giới được sinh ra.

Bình luận (0)
Vũ Minh Tuấn
24 tháng 9 2019 lúc 21:21

Câu 8:

- Đới nóng gồm có 4 kiểu môi trường:

+ Môi trường xích đạo ẩm

+ Môi trường nhiệt đới

+ Môi trường nhiệt đới gió mùa

+ Môi trường hoang mạc

Câu 9:

- Việt Nam thuộc kiểu môi trường nhiệt đới gió mùa : Thích hợp trồng cây lương thực (lúa nước) và cây công nghiệp nhiệt đới.

Câu 10:

Mật độ dân số là gì ? Tính mật độ dân số năm 2001 của các nước trong bảng trang 9 SGK Địa lý 7 và nêu nhận xét.

Tên nước

Diện tích (km2)

Dân số (triệu người)

Việt Nam

329314

78,7

Trung Quốc

9597000

1273,3

In – đô – nê – xi - a

1919000

206,1

Bài làm:

- Mật độ dân số là số người trên đơn vị diện tích (có thể gồm hay không gồm các vùng canh tác hay các vùng có tiềm năng sản xuất). Thông thường nó có thể được tính cho một vùng, thành phố, quốc gia, một đơn vị lãnh thổ, hay toàn bộ thế giới.

- Để tính mật độ dân số của ba nước trên ta áp dụng công thức: Mật độ = dân số / diện tích (đơn vị là km2). Từ công thức trên ta có kết quả như sau:

Việt Nam = 78.700.000 người / 329.314 km2 = 239 người/km2. Trung Quốc: = 1.273.300.000 người / 9597000 km2 = 133 người/km2 In-đô-nê-xi-a: 206.100.000 người / 1919000 km2 = 107 người/km2

=> Từ kết quả trên ta thấy Việt Nam là nước có mật độ dân số cao nhất trong ba nước trên, tiếp đến là In – đô – nê –xi – a và cuối cùng là Trung Quốc.

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
ĐỖ CHÍ DŨNG
24 tháng 9 2019 lúc 21:27

Câu 5 ) Nguyên nhân chính của việc ô nhiễm môi trường không khí ở đây được chỉ ra là do sự phát triển công nghiệp, giao thông vận tải bắt buộc phải sử dụng nhiều nguồn nguyên nhiên liệu, làm cho bầu khí quyển ô nhiễm nặng nề.

Bình luận (0)
Đạt Đậu
6 tháng 9 2019 lúc 20:55

- Người ta thể hiện mật dộ dân số của tỉnh Thái Bình qua lược đồ mật độ dân số.

- Bằng phương pháp dựa vào màu sắc trên lược đồ để nhận diện được mật độ dân số.

* Ví dụ :

+ Màu hồng nhạt cho biết mật độ dân số nơi đó là < 1000 người / \(km^2\).

+ Màu hồng đậm cho biết mật độ dân số nơi đó là > 3000 người / \(km^2\).

Bình luận (0)
Vũ Minh Tuấn
6 tháng 9 2019 lúc 21:24

Trả lời:

- Thị xã Thái Bình là nơi có mật độ dân sổ cao nhất, trên 3.000 người/km2. - Huyện Tiền Hải của tỉnh Thái Bình là nơi có mật độ dân số thấp nhất, dưới 1.000 người/km2.

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
Hoàng Hà Tiên
29 tháng 8 2019 lúc 19:55

sau 10 năm, hình dáng tháp tuổi có sự thay đổi: đáy ngày càng thu hẹp hơn, đoạn giữa phình to hơn, đỉnh tháp rộng mở hơn

nhóm trong độ tuổi lao động và trên độ tuổi lao động tỉ lệ tăng, nhóm dưới lao động tỉ lệ giảm. Điều đó chứng tỏ tỉ lệ sinh ở TP.Hồ Chí Minh đang giảm, tuổi thọ đang tăng và dân số đang già đi.

Bình luận (0)
Vũ Minh Tuấn
29 tháng 8 2019 lúc 20:22

Bài 2. Quan sát tháp tuổi của TP. Hồ Chí Minh (Hình 4.2 và 4.3 SGK) qua các cuộc tổng điều tra dân số năm 1989 và năm 1999, cho biết sau 10 năm: - Hình dáng tháp tuổi có gì thay đổi? - Nhóm tuổi nào tăng về tỉ lệ? Nhóm tuổi nào giảm về tỉ lệ?

- Sau 10 năm, hình dáng tháp tuổi có sự thay đổi: đáy ngày càng thu hẹp hơn, đoạn giữa phình to hơn, đỉnh tháp mở rộng hơn. - Nhóm trong độ tuổi lao động và trên độ tuổi lao động tỉ lệ tăng, nhóm dưới độ tuổi lao động tỉ lệ giảm. Điều đó chứng tỏ tỉ lệ sinh ở TP. Hồ Chí Minh đang giảm, tuổi thọ đang tăng và dân số đang già đi.

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
Đạt Đậu
30 tháng 8 2019 lúc 5:26

Trả lời :

- Sau 10 năm, hình dáng tháp tuổi có sự thay đổi: đáy ngày càng thu hẹp hơn, đoạn giữa phình to hơn, đỉnh tháp mở rộng hơn.

- Sau 10 năm, Nhóm tuổi trong độ tuổi lao động và trên độ tuổi lao động tỉ lệ tăng, nhóm dưới độ tuổi lao động tỉ lệ giảm. Điều đó chứng tỏ tỉ lệ sinh ở TP. Hồ Chí Minh đang giảm, tuổi thọ đang tăng và dân số đang có xu hướng già hóa

Bình luận (0)
ĐỖ CHÍ DŨNG
19 tháng 6 2019 lúc 16:17

- Một số nguyên nhân làm cạn kiệt nhanh chóng tài nguyên khoáng sản ở nước là :

+ Do chế độ bóc lột và chính sách vơ vét tàn bạo của thực dân Pháp trong hơn 80 năm

+ Do nhu cầu sử dụng ngày càng cao của con người

+ Khai thác thủ công , kĩ thuật khai thác lạc hậu

+ Sự quản lí còn lỏng lẻo . Khai thác bừa bãi

+ Phần lớn còn khai thác lộ thiên , lãng phí nhiều

Bình luận (0)
DTD2006ok
19 tháng 6 2019 lúc 16:19

+ chu yeu do con nguoi

+ khai thac tai nguyen khoang san ko hop li

+ cac hanh vi san ban , khai thac trai phep ...

|+ dung phung phi

Bình luận (0)
Trần Thị Hà My
19 tháng 6 2019 lúc 16:30

– Quản lí lỏng lẻo, tự do khai thác bừa bãi (than, vàng, sắt, thiếc, đá quý…)

– Kĩ thuật khai thác lạc hậu, hàm lượng quặng còn nhiều trong chất thải.

– Thăm dò đánh giá không chính xác về trữ lượng, hàm lượng, phân bố làm cho khai thác gặp khó khăn và đầu tư lãng phí.

Bình luận (0)
ĐỖ CHÍ DŨNG
12 tháng 6 2019 lúc 18:16

- Cơ cấu ngành công nghiệp Châu Âu rất đa dạng là do :

+ Do người dân biết áp dụng khoa học - kĩ thuật vào sản xuất

+ Người dân có khả năng hợp tác tốt và tính chuyên môn hóa cao

+Biết khai thác tài nguyên thiên nhiên hợp lí và hiệu quả

+ Phát triển công nghiệp từ rất sớm

+ Có nhiều ngành công nghiệp với các trang bị hiện đại được phát triển ở các trung tâm công nghệ cao

Bình luận (0)
Trúc Giang
12 tháng 6 2019 lúc 19:07

- Đây là nơi tiến hành nền công nghiệp hóa sớm nhất Thế giới

- Tại đây các ngành công nghiệp tập trung nhiều ngành nghề, kể cả truyền thống lẫn hiện đại

- Nhờ sự liên kết chặt chẽ với các viện nghiên cứu và trường đại học, sự hợp tác rộng rãi giữa các nước nên năng xuất tăng cao, xuất hiện nhiều ngành nghề đa dạng

Và bạn tham khảo thêm link sau: Câu hỏi của Nguyễn Trân - Địa lý lớp 7 | Học trực tuyến

Bình luận (0)
Vũ Minh Tuấn
13 tháng 6 2019 lúc 18:22

Bạn tham khảo tại đây nhé: https://hoc24.vn/hoi-dap/question/818962.html.

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
Vũ Minh Tuấn
2 tháng 6 2019 lúc 10:52

- Trên Trái đất có 5 đới khí hậu chính:

+ Đới nóng (nhiệt đới)

+ Hai đới ôn hòa (ôn đới)

+ Hai đới lạnh (hàn đới)

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
Trunks
11 tháng 6 2019 lúc 10:33

Trên Trái Đất có 5 đới khí hậu chính:

+ Đới nóng (nhiệt đới)

+ Hai đới ôn hòa (ôn đới)

+ Hai đới lạnh (hàn đới)

Bình luận (0)
ĐỖ CHÍ DŨNG
1 tháng 6 2019 lúc 22:30

- Trên Trái Đất có 5 đới khí hậu :

+ Đới nóng ( nhiệt đới )

+ Hai đới ôn hòa ( ôn đới )

+ Hai đới lạnh ( hàn đới )

Bình luận (0)
ĐỖ CHÍ DŨNG
1 tháng 6 2019 lúc 22:25

Thủ đô của Thái Lan là : Bangkok

Bình luận (0)
Nguyễn Kim Hưng
1 tháng 6 2019 lúc 22:26

Bangkok

Bình luận (0)
Vũ Minh Tuấn
2 tháng 6 2019 lúc 10:47

Thủ đô của Thái Lan là: Bangkok.

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN