Bài 28 : Ôn tập

🍀Gia Long ( 🌴Yêu Sinh Học 🌴 )🍀
Thượng tá -
5 tháng 7 2020 lúc 15:56

1.

Thời kì Bắc thuộc là khoảng thời gian từ năm 208 TCN đến năm 1427. Lịch sử gọi đây là thời kì Bắc thuộc vì khi đó nước ta bị Trung Quốc đô hộ, phải làm nô lệ của Trung Hoa hay nói chính xác là thuộc địa.Chịu ách đô hộ của các nước phong kiến phương Bắc nên gọi là Bắc thuộc.

Bình luận (0)
🍀Gia Long ( 🌴Yêu Sinh Học 🌴 )🍀
Thượng tá -
5 tháng 7 2020 lúc 15:07

2.

Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?

- Cuối thế kỉ IX nhà Đường suy yếu, nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân nổ ra (tiêu biểu là khởi nghĩa Hoàng Sào)

=> Khúc Thừa Dụ tập hợp nhân dân nổi dậy.

- Giữa năm 905, Tiết độ sứ An Nam là Độc Cô Tổn bị giáng chức.

- Khúc Thừa Dụ, được sự ủng hộ của nhân dân, đánh chiếm Tống Bình rồi tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng chính quyền tự chủ.

- Đầu năm 906, vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ

- Khúc Thừa Dụ mất, Khúc Hạo lên thay đã:

+ Đặt lại các khu vực hành chính.

+ Cử người trông coi mọi việc đến tận xã.

+ Xem xét và định lại mức thuế, bãi bỏ các thứ lao dịch thời Bắc thuộc.

+ Lập lại sổ hộ khẩu.

Bình luận (0)
Harry Potter
5 tháng 7 2020 lúc 15:12

1.Tình hình kinh tế Châu Giao từ thế kỉ (II-VI). Tại sao người Hán lại nắm độc quyền về sắt.

* Tình hình kinh tế Châu Giao từ thế kỉ (II-VI)

Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI có sự thay đổi tích cực, phát triển.

- Đồ sắt được sử dụng rộng rãi (công cụ, dụng cụ, vũ khí)

Nhà Hán thực hiện nắm độc quyền về sắt và đặt các chức quan để kiểm soát gắt gao việc khai thác, chế tạo và mua bán đồ sắt. Tuy nhiên, nghề sắt ở Giao Châu vẫn phát triển bằng chứng là: các nhà khảo cổ tìm được nhiều đồ sắt trong các di chỉ, mộ cổ thuộc thế kỉ I – VI (vũ khí, rìu, mai, cuốc,…)

- Nông nghiệp:

+ Sử dụng sức lao động của trâu, bò phổ biến.

+ Phong Khê: có đê phòng lụt, có nhiều kênh ngòi.

+ Hai vụ lúa: vụ chiêm, vụ mùa.

+ Cây trồng và vật nuôi phong phú.

Sách “Nam phương thảo mộc trạng” nói đến một kĩ thuật trồng cam rất đặc biệt của người châu Giao: để chống sâu bọ châm đục thân cây cam, người ta nuôi loại kiến vàng, cho làm tổ ngay trên cành cam,…; đó là kĩ thuật “dùng côn trùng diệt côn trùng”.

- Thủ công nghiệp:

+ Chính quyền phương Bắc giữ độc quyền đồ sắt.

+ Nghề rèn sắt phát triển, nghề làm gốm mở mang.

+ Nghề dệt vải (tơ tre, tơ chuối). Vải tơ chuối là đặc sản của miền đất Âu Lạc cũ, các nhà sử học gọi là vải Giao Chỉ.

- Thương nghiệp: hàng hóa trao đổi buôn bán.

+ Hình thành các làng.

+ Trao đổi với thương nhân Giava, Trung Quốc, Ấn Độ.

+ Chính quyền đô hộ giữ độc quyền về ngoại thương

* Nhà Hán giữ độc quyền về sắt vì:

- Công cụ sản xuất và vũ khí được chế tạo bằng sắt sẽ sắc hơn, nhọn hơn công cụ và vũ khí bằng đồng. Do vậy, sản xuất đạt năng suất cao hơn, chiến đấu sẽ có hiệu quả hơn.

- Nhà Hán giữ độc quyền về sắt, về mặt kinh tế để hạn chế phát triển sản xuất ở Giao Châu, về mặt an ninh, để hạn chế được sự chống đối của nhân dân.

2. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? Việc vua Đường phong cho Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ ở An Nam nhằm mục đích gì.

* Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh :

- Cuối thế kỉ IX nhà Đường suy yếu, nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân nổ ra (tiêu biểu là khởi nghĩa Hoàng Sào)

=> Khúc Thừa Dụ tập hợp nhân dân nổi dậy.

- Giữa năm 905, Tiết độ sứ An Nam là Độc Cô Tổn bị giáng chức.

- Khúc Thừa Dụ, được sự ủng hộ của nhân dân, đánh chiếm Tống Bình rồi tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng chính quyền tự chủ.

- Đầu năm 906, vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ

Bình luận (0)
🍀Gia Long ( 🌴Yêu Sinh Học 🌴 )🍀
Thượng tá -
4 tháng 7 2020 lúc 8:50

1.

* Văn hóa :

- Có mối quan hệ chặt chẽ với người Việt, cùng nhau đoàn kết đấu tranh giành độc lập.

- Trồng lúa nước phát triển.

3.

* Những cuộc khởi nghĩa lớn trong thời Bắc thuộc:

- Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40).

- Khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248).

- Khởi nghĩa Lý Bí (năm 542).

- Triệu Quang Phục giành độc lập (năm 550).

- Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (năm 722).

- Khởi nghĩa Phùng Hưng (năm 776 - 794).

- Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ (năm 905).

- Cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược Nam Hán lần thứ nhất (năm 930 - 931) của Dương Đình Nghệ.

- Kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ hai và chiến thắng Bạch Đằng (năm 938) của Ngô Quyền.

Bình luận (0)
Tran Dieu Linh
28 tháng 6 2020 lúc 20:32

Nêu nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa HAI BÀ TRƯNG

image

Câu 2

hững việc làm của Khúc Thừa Dụ đã chấm dứt trên thực tế ách thống trị của phong kiến phương Bắc:

- Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ được 2 năm thì mất (907), con là Khúc Hạo lên thay đã tiến hành những công việc sau:

+ Đặt lại các khu vực hành chính.

+Cử người Việt vào bộ máy chính quyền.

+Xem xét và định lại mức thuế, bãi bỏ các thứ lao dịch thời Bắc thuộc.

+Lập lại sổ hộ khẩu

- Những việc làm của họ Khúc chứng tỏ người Việt tự cai quản và tự quyết định tương lai của mình, chấm dứt trên thực tế ách đô hộ của phong kiến phương Bắc, bước đầu xây dựng và củng cố nền tự chủ đất nước.

Bình luận (0)
Nguyễn Quỳnh Hương
28 tháng 9 2020 lúc 20:32

Câu 2:

hững việc làm của Khúc Thừa Dụ đã chấm dứt trên thực tế ách thống trị của phong kiến phương Bắc:

- Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ được 2 năm thì mất (907), con là Khúc Hạo lên thay đã tiến hành những công việc sau:

+ Đặt lại các khu vực hành chính.

+Cử người Việt vào bộ máy chính quyền.

+Xem xét và định lại mức thuế, bãi bỏ các thứ lao dịch thời Bắc thuộc.

+Lập lại sổ hộ khẩu

- Những việc làm của họ Khúc chứng tỏ người Việt tự cai quản và tự quyết định tương lai của mình, chấm dứt trên thực tế ách đô hộ của phong kiến phương Bắc, bư

Bình luận (0)
Tran Dieu Linh
28 tháng 6 2020 lúc 20:27

Câu 2

Về kế sách đánh giặc của Ngô Quyền :

- Chủ động đón đánh quân xâm lược bằng cách bố trí lực lượng hùng mạnh và xây dựng trận địa bãi cọc ngầm trên sông Bạch Đằng... - Độc đáo : Lợi dụng thuỷ triều, xây dựng trận địa bãi cọc ngầm với hàng nghìn cây cọc nhọn... chỉ sử dụng thuyền nhỏ, nhẹ để dễ luồn lách ờ bãi cọc. Thuyền địch to, cồng kềnh rất khó khăn khi tìm cách thoát khỏi bãi cọc lúc nước triều xuống...
Bình luận (0)
Nguyễn Võ Nam Phương
28 tháng 6 2020 lúc 20:07

có mùi Snarled ở đây quá nè haha!

Bình luận (0)
🍀Gia Long ( 🌴Yêu Sinh Học 🌴 )🍀
Thượng tá -
27 tháng 6 2020 lúc 21:55

2.

* Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta trong thời kì Bắc thuộc vô cùng tàn bạo, thâm độc, đẩy nhân dân ta vào cảnh cùng quẫn về mọi mặt:

- Bắt nhân dân ta đóng nhiều thứ thuế vô lí, bắt nhân dân cống nộp sản vật quý hiếm như: ngà voi, đồi mồi,…

- Bắt những người thợ thủ công giỏi, khéo tay về nước.

- Đưa người Hán sang sống chung với người Việt để “thuần hóa” người Việt. Bắt dân ta theo phong tục tập quán của người Hán, học chữ Hán,...

- Đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân ta,...

⟹ Những chính sách vô cùng tàn bạo, thâm độc, đẩy nhân dân ta vào cảnh cùng quẫn về mọi mặt.

* Chính sách thâm hiểm nhất: là muốn đồng hóa dân tộc ta về mọi mặt, biến nước ta trở thành một quận, huyện của chúng.

Bình luận (0)
Tran Dieu Linh
27 tháng 6 2020 lúc 20:01

Hãy nối các sự kiện ở (cột A) với thời gian ở (cột B) sao cho đúng:

Cột A (Thời gian) Cột B (Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ họ Khúc, họ Dương) Trả lời
1. Năm 905 a. Khúc Thừa Dụ giành quyền tự chủ 1-A
2. Năm 906 b. Quân Hán sang xâm lược nước ta 2-C
3. Năm 930 c. Vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ 3-B
4. Năm 931 d. Dương Đình Nghệ đem quân đánh chiếm Tống Bình 4-D
e. Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ đoạt chức Tiết độ sứ
Bình luận (0)
Ngân Hà
26 tháng 6 2020 lúc 21:35

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN