Bài 18 : Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

๖ۣۜ๖ۣۜBé_๖ۣۜZαηッ
Hạ sĩ -
15 tháng 1 lúc 20:41

undefined

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thu Thanh
15 tháng 1 lúc 20:48

nêu biện pháp của mĩ sau khi gặp cuộc khủng hoảng 

Bình luận (0)
*{ MIN MÍN ARMY }*
Thiếu úy -
15 tháng 1 lúc 20:24

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 tác động đến Mĩ về hai mặt

❆Mặt về kinh tế : Phá hủy nghiêm trọng các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và thương nghiệp của Mĩ.

- Năm 1932, sản lượng công nghiệp chỉ còn 53,8% so với năm 1929.

- 11,5 công ti thương nghiệp, 58 công ti đường sắt bị phá sản, 10 vạn ngân hàng (40%) phải đóng cửa.

❆Mặt về chính trị - xã hội:

- Đời sống nhân dân lao động gặp nhiều khó khăn.

- Số người thất nghiệp lên đến hàng chục triệu người.

- Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân lan rộng toàn nước Mĩ.

 

 

Bình luận (1)
Trúc Giang
Thượng tá -
9 tháng 1 lúc 10:41

- Chính sách của Ru - dơ - ven hợp lý,kịp thời và có hiệu quả

- Góp phần giải quyết khó khăn của nền kinh tế 

- Giúp Mĩ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế năm 1929-1933

- Giải quyết được 1 số vấn đề cơ bản của Mỹ trong giai đoạn khủng hoảng

P/s: Ở điện bàn hả bạn

Bình luận (0)
NoSuSad
7 tháng 1 lúc 20:21

_ trong những năm 1923-1929,sản lượng công nghiệp mĩ tăng 69%

_năm 1928, vượt quá sản lượng của toàn châu âu và chiếm 48% tổng sản lượng công nghiệp thế giới

_ mĩ đứng đầu thế giới về sản xuất ô tô, dầu lửa, thép,...

_ về tài chính,mĩ nắm 60% dự trữ vàng của thế giới

_ mĩ trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính quốc tế trong thập niên 20

Bình luận (0)
NoSuSad
7 tháng 1 lúc 20:32

Tình hình nước mĩ sau chiến tranh :

_ trong những năm 1923-1929,sản lượng công nghiệp mĩ tăng 69%

 _năm 1928, vượt quá sản lượng của toàn châu âu và chiếm 48% tổng sản lượng công nghiệp thế giới

 _ mĩ đứng đầu thế giới về sản xuất ô tô, dầu lửa, thép,...

 _ về tài chính,mĩ nắm 60% dự trữ vàng của thế giới

 _ mĩ trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính quốc tế trong thập niên 20

Vì sao kinh tế mĩ phát triển nhanh chóng ?

_ do những cơ hội có đc trong và sau chiến tranh thế giới thứ nhất

_ nhờ biết cải tiến kĩ thuật, thực hiện phương pháp sản xuất dây chuyền và mở rộng quy mô sản xuất

_ thực hiện chính sách tăng cường độ lao động và bóc lột nhân dân

Bình luận (0)
Vương Bùi Thanh
8 tháng 1 lúc 13:27

-giống :cùng là nước thắng trận, thu được nhiều lợi và không mất mát gì trong chiến tranh thế giới thứ nhất nên có nhiều điều kiện thuận lợi  để phát triển nền kinh tế.

-khác :

*Mỹ:+áp dụng nhiều biện pháp tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và phồn vinh.

+phát triển cực kì nhanh chóng do cãi tiến kĩ thuật. 

+thục hiện phương pháp sản xuất dây chuyền, tăng cường tốc độ boc lột công nhân và tần lớp nhân dân lao động trong nước.

*Nhật Bản:+phát tiển không cấn đối, không ổn định về nền công nghiệp và nông nghiệp.

+chỉ phát triển trong vài năm đầu rồi lại lâm vào khủng hoảng.

+công nghiệp chưa có sự cãi tiến đáng kể, nông nghiệp trì trệ lạc hậu => kinh tế phát triển chậm chạp, bâps bênh.

THI TỐT NHÉ!!!

Bình luận (0)
Jessia
10 tháng 1 lúc 17:04

Nước Mĩ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 nhờ tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven đã thực hiện chính sách mới.

Bình luận (0)
Luna đáng iu không quạu :3 (@Luna🌙✨)
Thượng sĩ -
3 tháng 1 lúc 22:12

Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại đã có ảnh hưởng trực tiếp, nhiều mặt đến việc ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, đến hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, đi lên chủ nghĩa xã hội của nhân dân Việt Nam.

Cách mạng Tháng Mười Nga, trước tiên đã ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc tới Nguyễn Ái Quốc - người thanh niên Việt Nam yêu nước đang bôn ba ở nhiều quốc gia để tìm con đường cứu nước, giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp.

Bị thu hút bởi sự kiện lịch sử gây chấn động thế giới, Nguyễn Ái Quốc được tiếp cận với Luận cương của V.I. Lênin “Về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” khi còn ở Pháp. Chính từ trong bản luận cương này Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường cứu nước, giải phóng cho dân tộc Việt Nam. Điều đó được thể hiện rõ trong tác phẩm “Đường Kách mệnh” (năm 1927) của Người. Trong tác phẩm này, Người  khẳng định: “Chỉ có đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười - con đường duy nhất đúng đắn - cách mạng Việt Nam mới giành được độc lập, tự do thực sự”. Đánh giá Cách mạng Tháng Mười, Nguyễn Ái Quốc viết: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

Đến với Cách mạng Tháng Mười và chủ nghĩa xã hội, những người yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX “tựa như người đi đường đang khát mà có nước uống, đang đói mà có cơm ăn”. Từ “cảm tình” đến niềm tin khoa học, từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa xã hội là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi và chính Người đã dẫn dắt nhân dân Việt Nam đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười. Ngay từ khi Đảng còn hoạt động bí mật, mỗi dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười là một dịp sinh hoạt chính trị sâu rộng trong xã hội, là dịp mở rộng ảnh hưởng của Đảng trong nhân dân thông qua công tác tuyên truyền sâu rộng, là dịp đấu tranh chính trị của các chiến sĩ trong nhà tù dưới hình thức tổ chức kỷ niệm… làm cho kẻ thù rất lo sợ, đối phó.

Bình luận (0)
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡
Đại úy -
28 tháng 12 2020 lúc 21:10

Chính sách mới của Tổng thống Ru-dơ-ven cuối 1932.

- Cuối năm 1932 Ru-dơ-ven đã thực hiện một hệ thống các chính sách biện pháp của nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - tài chính và chính trị - xã hội được gọi chung là Chính sách mới.

*Nội dung:

+ Giải quyết nạn thất nghiệp

+ Thông qua các đạo luật: Ngân hàng, phục hưng công nghiệp, trong các đạo luật đó - đạo luật phục hưng công nghiệp là quan trọng nhất. Đạo luật này quy định việc tổ chức lại sản xuất công nghiệp theo những hợp đồng chặt chẽ về sản phẩm và thị trường tiêu thụ, quy định việc công nhân có quyền thương lượng với chủ đề mức lương và chế độ làm việc.

+Điều chỉnh nông nghiệp: nâng cao giá nông sản, giảm bớt nông phẩm thừa, cho vay dài hạn đối với dân trại...

*Kết luận: nhà nước can thiệp tích cực vào nền kinh tế, dùng sức mạnh, biện pháp để điều tiết kinh tế, giải quyết các vấn đề kinh tế chính trị, xã hội.

*Kết quả:

+ Giải quyết việc làm cho người thất nghiệp, xoa dịu mâu thuẫn xã hội.

+ Khôi phục được sản xuất.

+ Thu nhập quốc dân tăng liên tục từ sau 1933.

+ Duy trì chế độ dân chủ tư sản .

*Chính sách ngoại giao:

+ Thực hiện chính sách “láng giềng thân thiện”

+ Tháng 11/1933 chính thức công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô.

- Trung lập với các xung đột quân sự ngoài châu Âu.

Bình luận (0)
santa
28 tháng 12 2020 lúc 21:18

 Nhằm tạo sự can thiệp tích cực của nhà nước vào các vấn đề kinh tế- xã hội

 

 

Bình luận (0)
Ú Bé Heo
28 tháng 12 2020 lúc 21:21

* Hoàn cảnh ra đời:

- Cuối năm 1932, Ru-dơ-ven đã thực hiện một hệ thống các chính sách biện pháp của nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - tài chính và chính trị - xã hội được gọi chung là Chính sách mới.

* Nội dung:

+ Giải quyết nạn thất nghiệp

+ Ban hành các Đạo luật về Phục Hưng, ngành ngành công nghiệp, nông nghiệp, ngân hàng đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước.

+Điều chỉnh nông nghiệp: nâng cao giá nông sản, giảm bớt nông phẩm thừa, cho vay dài hạn đối với dân trại...

* Tác dụng:

+ Giải quyết việc làm cho người thất nghiệp, xoa dịu mâu thuẫn xã hội.

+ Khôi phục được sản xuất.

+ Thu nhập quốc dân tăng liên tục từ sau 1933.

+ Duy trì chế độ dân chủ tư sản .

⇒ Tóm lại : Nhờ áp dụng chính sách kinh tế mới, nước Mĩ đã thoát ra khỏi khủng hoảng.

Chúc bạn học tốt. Nhớ tick nha

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN