Bài 17. Hô hấp ở động vật

Mai Hiền
28 tháng 12 2020 lúc 14:00

Sự phù hợp của TĐK qua mang:

- Mang là cơ quan hô hấp thích nghi với môi trường nước của cá, thân mềm, chân khớp.

- Mang có các cung mang, trên các cung mang có phiến mang có bề mặt mỏng và chứa rất nhiều mao mạch máu.

- Mao mạch trong mang song song và ngược chiều với chiều chảy của dòng nước

- Khí O2 trong nước khuếch tán qua mang vào máu và khí CO2 khuếch tán từ máu qua mang vào nước.- Hoạt động thông khí:

+ Cá hít vào : cửa miệng cá mở→nắp mang đóng lại → thể tích khoang miệng tăng , áp suất giảm  →  nước tràn vào khoang miệng mang theo O2

+ Cá thở ra : cửa miệng đóng lại  →  nắp mang mở ra  →  thể tích khoang miệng giảm , áp suất tăng  →  đẩy nước  trong khoang miệng qua mang ra ngoài mang theo CO2

=> Miệng và nắp mang đóng mở nhịp nhàng và liên tục → thông khí liên tục

Sự phù hợp TĐK qua phổi:

- Phổi là cơ quan hô hấp của động vật sống trên cạn: bò sát, chim, thú.

- Phổi thú có nhiều phế nang, phế nang có bề mặt mỏng và có mạng lưới mao mạch máu dày đặc. Phổi chim có thêm nhiều ống khí. 

- Khí O2 và CO2 được trao đổi qua bề mặt phế nang.

- Sự thông khí chủ yếu nhờ các cơ hô hấp làm thay đổi thể tích khoang thân (bò sát), khoang bụng (chim) hoặc lồng ngực (thú); hoặc nhờ sự nâng lên, hạ xuống của thềm miệng (lưỡng cư). 

Bình luận (0)
sunflower
23 tháng 12 2020 lúc 19:51

Trâu, bò cừu, dê có dạ dày 4 ngăn.

Bình luận (0)
Mai Hiền
20 tháng 12 2020 lúc 14:59
Khi lao động nặng nhọc tim đập nhanh và mạnh vì:

Khi lao động nặng, cơ thể cần nhiều năng lượng để hoạt động, do đó hoạt động hô hấp ở tế bào xảy ra mạnh mẽ, đòi hỏi được cung cấp nhiều O2. Vì vậy, có hiện tượng tăng tần số thở (thở gấp) và tăng nhịp tim để có thể đáp ứng được nhu cầu cơ thể.

 
Bình luận (0)
Sun tv
8 tháng 11 2020 lúc 12:26

Trùng rồi là trùng roi ghi nhằm

Bình luận (0)
Đạt Trần
9 tháng 4 2020 lúc 20:21

+Nhịp tim rối loạn: Tăng giảm bất thường

+Huyết áp tăng cao

Bình luận (0)
Vũ Thị Thu Hà
26 tháng 2 lúc 0:57

mang

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN