Bài 16. Thực hành: Xác định hệ số ma sát

Hanako-kun
25 tháng 2 2020 lúc 22:12

\(\overrightarrow{P}+\overrightarrow{N}=m.\overrightarrow{a}\Leftrightarrow mg.\sin30^0=m.a\Leftrightarrow a=5\left(m/s^2\right)\)

a/ \(v^2-v_0^2=2aS\Leftrightarrow v=\sqrt{2.5.\frac{1,6}{2}}=2\sqrt{2}\left(m/s\right)\)

\(\Rightarrow W_C=mgh+\frac{1}{2}mv^2=5.10.0,4+\frac{1}{2}.5.\left(2\sqrt{2}\right)^2=40\left(J\right)\)

b/ \(v^2-v_0^2=2aS\Leftrightarrow v=\sqrt{2.5.1,6}=4\left(m/s\right)\)

c/ Công của ngoại lực bằng độ biến thiên cơ năng:

\(A_{F_{ms}}=-\frac{1}{2}.5.16\Leftrightarrow-\mu.50.4=-\frac{1}{2}.5.16\Leftrightarrow\mu=0,2\)

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
25 tháng 2 2020 lúc 15:01

a. Cơ năng tại vị trí ném là

\(W=W_{đmax}=\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}.2.20^2=400\) J

b. Độ cao cực đại vật đạt được là

\(h_{max}=\frac{W_{tmax}}{m.g}=\frac{W}{m.g}=\frac{400}{2.10}=20\) m

c. Ta có \(W_đ=2Wt\)

\(\Rightarrow W_đ=\frac{2}{3}W\Rightarrow\frac{1}{2}mv^2=\frac{2}{3}W\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2}.2.v^2=\frac{2}{3}.400\)

\(\Rightarrow v\approx16,3\) m/s

Bình luận (0)
Kieu Diem
11 tháng 12 2019 lúc 19:18

Nhảy từ bậc cao xuống, chân chạm đất bị dừng lại ngay, nhưng người còn tiếp tục chuyển động theo quán tính nên làm chân gập lại.

Bình luận (0)
Linh Lê
5 tháng 12 2019 lúc 22:39

Bài 16. Thực hành: Xác định hệ số ma sát

Bình luận (0)
Komorebi
2 tháng 12 2019 lúc 9:22

Bài 16: Thực hành: Xác định hệ số ma sát

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN