Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ Cách mạng (1917 - 1921)

Vy Hạ Trần Thị
Xem chi tiết
bảo ngọc
Xem chi tiết
sky12
27 tháng 12 2022 lúc 21:55

Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

A. Chỉ ra cho giai cấp công nhân, dân tộc thuộc địa con đường đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản.

B. Lật đổ nề thống trị của phong kiến, tư sản, đưa người lao động lên năm chính quyền.

C. Tạo ra sự đối lập giữa hệ thống tư bản chủ nghĩa với hệ thống xã hội chủ nghĩa.

D. Giải phóng các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga. 

Bình luận (0)
Thuyngan123
Xem chi tiết
ha huyen
Xem chi tiết
Bé Na đi lạc
25 tháng 12 2022 lúc 10:58

1 chính trị: đế quốc quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng Ni-cô-lai II, tham gia cuộc chiến tranh đế quốc.

2. Kinh tế: Lạc hậu suy yếu, nạn đói xảy ra khắp nơi.

3. Xã hội: Mâu thuẫn gay gắt, phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ chế độ Nga-Hoàng

 

Bình luận (0)
Phạm tường vy
Xem chi tiết
Bé Na đi lạc
25 tháng 12 2022 lúc 11:04

Diễn biến: Ngày 23-2-1917, cuộc bãi công của 9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grat. Ngày 27-2-1917, cuộc tổng bãi công diễn ra toàn thành phố

Ý nghĩa: chế độ quân chủ chuyên chế bị lật đổ, hai quyền song song tồn tại- Các Xô viêt.

Bình luận (0)
Tuan Thong Ngo
Xem chi tiết
Nguyễn Bảo
Xem chi tiết
M Hoàng
Xem chi tiết
Phan Hoàng Sang
Xem chi tiết
Hanh Huynh
9 tháng 12 2022 lúc 21:37

mik trả lời tóm tắt thui nha

1)đưa nước nga thoát khỏi chiến tranh đế quốc, có được độc lập thoát khỏi thứ gọi là nhà tù dân tộc

2)khai sinh ra , chính trị một nhà nước kiểu mới đã khơi dậy,phát huy mạnh mẽ sức mạnh năng lực của quần chúng dân tộc

3) là nền móng tạo dựng tình đồng hữu giữa các quốc gia với nhau.

 

Bình luận (0)
misa phạm
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)