Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đồng Nai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 43
Điểm GP 7
Điểm SP 92

Người theo dõi (9)

ly nguyen phuong
Huy Ngô Tuấn
Lục Thiên Minh
Thiênn Dii

Đang theo dõi (0)