BÀI 12. Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh Thế giới (1918-1939)

Bastkoo
4 tháng 3 2019 lúc 20:09

- Sự bất lực của Chính phủ Đức trước những khó khăn của cuộc khủng hoảng kinh tế.

- Ảnh hưởng cùa Đảng Quốc xã và Hít-le đối với giới đại tư bản Đức càng ngày càng tăng.

- Đảng Xã hội dân chủ Đức từ chối đề nghị hợp tác với những người cộng sản để thành lập Mặt trận thống nhất chống chủ nghĩa phát xít.

- Nước Đức có đặc trưng là quân phiệt, hiếu chiến. Trong lịch sử, nước Đức được thống nhất bằng cuộc cách mạng “sắt và máu”

Bình luận (0)
Điêu Chính Hoài
26 tháng 1 2018 lúc 19:54

Chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức là do:

-giai cấp tư sản Đức không đủ sức mạnh

-hiệu quả trong chính sách tuyên truyền của Hít-le

-Hòa ước véc-xai ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế Đức

-Có truyền thống quân phiệt

-Đảng xã hội dân chủ từ chối hợp tác với đảng cộng sản để chống phát xít

Bình luận (0)
Võ Đông Anh Tuấn
11 tháng 4 2017 lúc 10:49

Trong những năm 1933 - 1939, Chính phủ Hít-le đã thực hiện chính sách kinh tế, chính trị, đối ngoại:

- Về kinh tế : thực hiện quân sự hoá nền kinh tế.

- Về chính trị: thiết lập chế độ phát xít.

- Về đối ngoại : ráo riết triển khai các hoạt động quân sự ở châu Âu, chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh để phân chia lại thị trường thế giới (lấy thêm dẫn chứng trong SGK).

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
11 tháng 4 2017 lúc 12:04

Các giai đoạn phát triển của nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.

Có thể chia nhỏ thành các giai đoạn 1918 - 1923, 1924 - 1929, 1929 - 1933, 1933 - 1939 rồi lần lượt tóm tắt những nét chính vể tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và chính sách đối ngoại. Lưu ý :

- Những năm 1918 - 1923 là thời kì khó khăn của nước Đức.

- Những năm 1924 - 1929 là thời kì ổn định và phát triển.

- Những năm 1929 - 1933 là thời kì khùng hoảng kinh tế.

- Những năm 1933 - 1939 là thời kì Hít-le lên nắm chính quyền

Bình luận (0)
chu thị ánh nguyệt
21 tháng 12 2016 lúc 23:29

Trong những năm 1933 - 1939, Chính phủ Hít-le đã thực hiện chính sách kinh tế, chính trị, đối ngoại:

- Về kinh tế : thực hiện quân sự hoá nền kinh tế.

- Về chính trị: thiết lập chế độ phát xít.

- Về đối ngoại : ráo riết triển khai các hoạt động quân sự ở châu Âu, chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh để phân chia lại thị trường thế giới (lấy thêm dẫn chứng trong SGK).

 

Bình luận (0)
Mônika Mẫn
19 tháng 12 2016 lúc 19:59
B
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN