Bài 1: Thông tin và tin học

- Khi soạn thảo, các dấu ngắt câu: (.) (,) (:) (;) (!) (?) phải được đặt sát vào từ đứng trước nó, sau đó là một dấu cách nếu đoạn văn bản đó vẫn còn nội dung.

- Các dấu mở ngoặc (, [, {, <, ‘, “được đặt cách từ đứng trước nó và đặt sát vào từ đứng sau nó

- Các dấu đóng ngoặc ), ], }, >, ’, ” được đặt sát vào từ đứng trước nó và đặt cách ký tự sau nó.

- Giữa các từ chỉ dùng 1 phím cách để phân cách.

- Nhấn phím Enter một lần để kết thúc một đoạn văn bản chuyển sang đoạn văn bản mới.

Bình luận (1)
Đỗ Minh Châu
3 tháng 5 lúc 15:44

- Khi soạn thảo, các dấu ngắt câu: (.) (,) (:) (;) (!) (?) phải được đặt sát vào từ đứng trước nó, sau đó là một dấu cách nếu đoạn văn bản đó vẫn còn nội dung.

- Các dấu mở ngoặc (, [, {, <, ‘, “được đặt cách từ đứng trước nó và đặt sát vào từ đứng sau nó

- Các dấu đóng ngoặc ), ], }, >, ’, ” được đặt sát vào từ đứng trước nó và đặt cách ký tự sau nó.

- Giữa các từ chỉ dùng 1 phím cách để phân cách.

- Nhấn phím Enter một lần để kết thúc một đoạn văn bản chuyển sang đoạn văn bản mới.

Bình luận (0)
mikusanpai(՞•ﻌ•՞)
8 tháng 1 lúc 12:40

Thư mục mẹ  thư mục bên ngoài,chứa thư mục con. Thư mục gốc  thư mục cao nhất được tổ chức ở trên đĩa và được tạo ra trong quá trình định dạng đĩa bằng lệnh Format, do đó ta không thể xóa thư mục này.

Bình luận (0)
👉Vigilant Yaksha👈
8 tháng 1 lúc 12:44

Thư mục mẹ là thư mục chứa trong nó thư mục con

Bình luận (0)
Cherry
8 tháng 1 lúc 13:16

Thư mục mẹ  thư mục bên ngoài,chứa thư mục con. Thư mục gốc  thư mục cao nhất được tổ chức ở trên đĩa và được tạo ra trong quá trình định dạng đĩa bằng lệnh Format, do đó ta không thể xóa thư mục này.

Bình luận (0)
👉Vigilant Yaksha👈
8 tháng 1 lúc 12:01

Khả năng của máy tính là :-Khả năng tính toán nhanh .-Tính toán với độ chính xác cao .-Khả năng lưu trữ lớn .-Khả năng '' làm việc '' không ,mệt mỏi .-Thực hiện các tính toán .-Tự động hóa các công việc văn phòng .-Hỗ trợ công tác quản lí .-Công cụ học tập và giải trí .-Điều khiển tự động và rô-bố

Bình luận (1)
mikusanpai(՞•ﻌ•՞)
8 tháng 1 lúc 12:57
 

Máy tính có 4 khả năng . 

Các khả năng đó là :

+ Thực hiện tính toán nhanh 

+ Tính toán với độ chính xác cao 

+ Khả năng lưu trữ lớn 

+ Khả năng làm việc không mệt mỏi .

Bình luận (0)

gồm có 4 khả năng

+ Thực hiện tính toán nhanh 

+ Tính toán với độ chính xác cao 

+ Khả năng lưu trữ lớn 

+ Khả năng làm việc không mệt mỏi .

Bình luận (0)
Lê Trang
1 tháng 1 lúc 10:43

Bạn vào Thiết lập (Cấu hình tài khoản cá nhân) ý, rồi vào đổi tên thôi :)

Bình luận (0)
🌙🖌Sakura Mixi🎨💧
1 tháng 1 lúc 10:57

thanks

Bình luận (0)
Phương Dung
22 tháng 12 2020 lúc 21:19

Ram còn được gọi là gì?

A. bộ nhớ ram         

B. bộ nhớ flash

C. bộ nhớ trong

D. bộ nhớ cứng

Bình luận (0)

RAM còn được gọi là a. bộ nhớ RAM (Random Access Memory)

Chúc bạn học tốt!

#Yuii

 

Bình luận (2)
Sunflower
21 tháng 12 2020 lúc 21:39

Tin học, tiếng Anh: informatics, tiếng Pháp: informatique, là một ngành khoa học chuyên nghiên cứu quá trình tự động hóa việc tổ chức, lưu trữ và xử lý và truyền dẫn thông tin của một hệ thống máy tính cụ thể hoặc trừu tượng

Bình luận (0)
boy tóc xoăn
21 tháng 12 2020 lúc 21:54

Tin học, tiếng Anh: informatics, tiếng Pháp: informatique, là một ngành khoa học chuyên nghiên cứu quá trình tự động hóa việc tổ chức, lưu trữ và xử lý và truyền dẫn thông tin của một hệ thống máy tính cụ thể hoặc trừu tượng

Bình luận (0)
★゚°☆ Trung_Phan☆° ゚★
21 tháng 12 2020 lúc 22:54

tin học là khoa học phát triển và sử dụng mánh tính điện tử để nghiên cứu về cấu trúc và tính chất của thông tin, phương pháp thu thập, lưu trữ, tìm kiếm, biến đổi, truyền thông tin và ứng dụng vào đời sống

Bình luận (0)
𝕷𝖎𝖓𝖆
10 tháng 12 2020 lúc 13:22

Thông tin được biểu diễn trong máy tính dưới dạng dãy bit, ký hiệu 0,1 hay còn gọi là dãy nhị phân

Bình luận (1)
mikusanpai(՞•ﻌ•՞)
10 tháng 12 2020 lúc 13:21

dạng dãy bit(dãy số nhị phân)

Bình luận (0)
Ngọc Mai
12 tháng 12 2020 lúc 16:35

thông tin đc biểu diễn trong may tính dưới dạng dãy bit(dãy nhị phân)

Bình luận (0)
Ga*#lax&y
10 tháng 12 2020 lúc 20:22

phần mềm word không phải là phần mềm luyện gõ 10 ngón

 

Bình luận (0)
Dương Pro
26 tháng 11 2020 lúc 20:39

Thông tin là tất cả những đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện…) và về chính con người. Hoạt động thông tin bao gồm việc tiếp nhận, xử lí, lưu trữ và truyền (trao đổi) thông tin.

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
27 tháng 11 2020 lúc 11:12

Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết (sự vật, sự việc,...) và về chính con người. Thông tin mang lại sự hiểu biết cho con người

Bình luận (0)
ⒸⒽÁⓊ KTLN
29 tháng 11 2020 lúc 10:52

Thông tin là một khái niệm rất trừu tượng. ... Nói một cách tổng quát, thông tin là sự hiểu biết của con người về một thực thể nào đó, có thể thu thập, lưu trữ, xử lí được. - Dữ liệu cũng một khái niệm rất trừu tượng, là thông tin đã được đưa vào máy tính. Dữ liệu sau khi tập hợp lại và xử lí sẽ cho ta thông tin.

mk bổ sung nha

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN