Bài 2. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu

MinhLe
Xem chi tiết
Mai Trung Hải Phong
19 tháng 1 lúc 19:18

Quy mô dân số châu Âu trong giai đoạn 1950 – 2020 có xu hướng tăng qua các năm:

- Năm 2020, dân số châu Âu đạt khoảng 747,6 triệu người (chiếm 10% dân số thế giới).

- Quy mô dân số có xu hướng tăng chậm trong giai đoạn 1990 – 2010 và 2010 – 2020.

- Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên thấp, những năm gần đây dân số tăng lên chủ yếu do nhập cư.

Bình luận (0)
Lê Duy Hưng
19 tháng 1 lúc 20:07

- Châu Âu đạt 549,3 triệu người (năm 1950) tăng lên 747,6 triệu người (năm 2020). Dân số tăng chậm (tăng 198,3 triệu người trong vòng 70 năm- Trung bình mỗi năm chỉ tăng hơn 2,8 triệu người). 

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
Lê Duy Hưng
19 tháng 1 lúc 20:06

- Đặc điểm về cơ cấu dân cư châu Âu:

+ Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi: Cơ cấu dân số già, tỉ lệ dân số trên 65 tuổi ngày càng tăng.

+ Cơ cấu dân cư theo giới tính: Tỉ lệ nữ cao hơn nam.

+ Cơ cấu dân số theo trình độ học vấn: Dân cư châu Âu có trình độ học vấn cao. 

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
Lê Duy Hưng
19 tháng 1 lúc 19:36

Vẽ sơ đồ hệ thống hóa các đặc điểm dân cư châu Âu

Bình luận (3)
MinhLe
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)