Bài 2. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu

MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
Lê Duy Hưng
19 tháng 1 lúc 19:36

Vẽ sơ đồ hệ thống hóa các đặc điểm dân cư châu Âu

Bình luận (3)
MinhLe
Xem chi tiết
POP POP
14 giờ trước (8:18)

- Đặc điểm đô thị hóa ở châu Âu:

+ Quá trình đô thị hóa bắt đầu với những đô thị xuất hiện từ thời cổ đại và phát triển trong thời kì trung đại.

+ Nửa cuối thế kỉ XVIII, đô thị hóa phát triển mạnh dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh.

+ Châu Âu hiện có mức độ đô thị hóa cao với 75% dân số sống trong các đô thị (2020).

+ Mạng lưới đô thị phát triển rộng khắp với nhiều thành phố đông dân và hiện đại, các đô thị vệ tinh xuất hiện ngày càng nhiều.

- Một số đô thị có quy mô trên 5 triệu dân ở châu Âu: Ma-đrit, Bac-xê-lô-na, Pa-ri, Luân-đôn, Mat-xcơ-va, Xanh Pê-tec-bua.

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
POP POP
14 giờ trước (8:18)

- Đặc điểm di cư ở châu Âu:

+ Từ thế kỉ XV, với các cuộc phát kiến địa lí, người châu Âu đã di cư đến khai phá các vùng đất mới ở châu Mỹ.

+ Từ giữa thế kỉ XX – nay: người nhập cư vào châu Âu tăng mạnh (năm 2019, tiếp nhận 86,7 triệu người di cư quốc tế).

- Người nhập cư châu Âu chủ yếu có nguồn gốc chủ yếu là lao động từ các khu vực châu Á và Bắc Phi.

=> Thuận lợi:

+ Giải quyết tình trạng thiếu lao động;

+ Tăng nhu cầu các sản phẩm và dịch vụ.

=> Khó khăn: trong phát triển kinh tế- xã hội và an ninh trật tự

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
Lê Duy Hưng
19 tháng 1 lúc 20:06

- Đặc điểm về cơ cấu dân cư châu Âu:

+ Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi: Cơ cấu dân số già, tỉ lệ dân số trên 65 tuổi ngày càng tăng.

+ Cơ cấu dân cư theo giới tính: Tỉ lệ nữ cao hơn nam.

+ Cơ cấu dân số theo trình độ học vấn: Dân cư châu Âu có trình độ học vấn cao. 

Bình luận (0)
POP POP
14 giờ trước (8:18)

Đặc điểm cơ cấu dân cư châu Âu (giai đoạn 1950 – 2020):

* Cơ cấu theo nhóm tuổi

Châu Âu có cơ cấu dân số già:

- Tỉ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên ngày càng tăng, năm 1950 chỉ chiếm 8% dân số, năm 2020 chiếm 19% (tăng 11%).

- Nhóm tuổi từ 15 đến 64 tuổi có sự biến động nhưng không đáng kể.

- Nhóm tuổi từ 0 – 14 tuổi có xu hướng giảm, năm 1950 chiếm 26% dân số, năm 2020 chỉ còn chiếm 16% dân số (giảm 10%).

* Cơ cấu dân số theo giới tính

Giai đoạn 1950 – 2020, cơ cấu dân số theo giới tính của châu Âu có sự chênh lệch (tỉ lệ nữ cao hơn nam), nhưng đang có sự thay đổi (giảm tỉ lệ dân số nữ, tăng tỉ lệ dân số nam).

=> Nguyên nhân: các yếu tố xã hội, vấn đề chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

* Cơ cấu dân số theo trình độ học vấn

- Dân cư châu Âu có trình độ học vấn cao.

- Năm 2019, số năm đi học trung bình của người từ 25 tuổi trở lên ở châu Âu là 11,8 năm, thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
Mai Trung Hải Phong
19 tháng 1 lúc 19:18

Quy mô dân số châu Âu trong giai đoạn 1950 – 2020 có xu hướng tăng qua các năm:

- Năm 2020, dân số châu Âu đạt khoảng 747,6 triệu người (chiếm 10% dân số thế giới).

- Quy mô dân số có xu hướng tăng chậm trong giai đoạn 1990 – 2010 và 2010 – 2020.

- Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên thấp, những năm gần đây dân số tăng lên chủ yếu do nhập cư.

Bình luận (0)
Lê Duy Hưng
19 tháng 1 lúc 20:07

- Châu Âu đạt 549,3 triệu người (năm 1950) tăng lên 747,6 triệu người (năm 2020). Dân số tăng chậm (tăng 198,3 triệu người trong vòng 70 năm- Trung bình mỗi năm chỉ tăng hơn 2,8 triệu người). 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)