Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 20:59

\(\left|x\right|>=0\forall x\)

\(\left|x+2\right|>=0\forall x\)

Do đó: \(\left|x\right|+\left|x+2\right|>=0\forall x\)

Dấu '=' xảy ra khi x=0 và x+2=0

=>x=0 và x=-2

=>\(x\in\varnothing\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
hỏa quyền ACE
Xem chi tiết
Ngọc Tú
Xem chi tiết
Vũ Phương Anh
Xem chi tiết
Lai Duy Dat
Xem chi tiết
Châu Ngọc Trâm
Xem chi tiết
Hà Thúy Quỳnh
Xem chi tiết
꧁༺ɠấυ❤ƙɑ༻꧂
Xem chi tiết
 Huyền Trang
Xem chi tiết