Đại số lớp 7

Nguyễn Khánh Ngọc

Trong tháng 7 nhà bà Gấm dùng hết 340 số điện. Hỏi bà Gấm phải trả bao nhiêu tiền điện, biết đơn giá điện như sau:

Giá tiền cho 50 số đầu tiên ( từ số 0 đến số 50) là 1678 đồng/số;

Giá tiền cho 50 số tiếp theo ( từ số 51 đến số 100) là 1734 đồng/số;

Giá tiền cho 100 số tiếp theo ( từ số 101 đến số 200) là 2014 đồng/số.

Giá tiền cho 100 số tiếp theo ( từ số 201 đến số 300) là 2536 đồng/số.

Giá tiền cho 100 số tiếp theo ( từ số 301 đến số 400) là 2834 đồng/số


Các câu hỏi tương tự
thanh tinh bui
Xem chi tiết
lê thị mỹ dung
Xem chi tiết
Tran Thanh Phúc Lâm
Xem chi tiết
kakaruto ff
Xem chi tiết
Nguyễn Dương
Xem chi tiết
H:))
Xem chi tiết
Trần Ngọc Bảo Vy
Xem chi tiết
Huỳnh Kim Ngân
Xem chi tiết
Huỳnh Kim Ngân
Xem chi tiết
Ngân Mỹ
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)