Bài 19.: Các bước cơ bản trong thiết kế kĩ thuật

Nguyễn Trần Thành Đạt

Trong các bước nêu trên của quá trình thiết kế kĩ thuật, bước nào thể hiện tính mới, tính sáng tạo của sản phẩm, giải pháp?

Minh Lệ
8 tháng 8 2023 lúc 18:42

Bước 2 là bước thể hiện tính mới, tính sáng tạo của sản phẩm, giải pháp

Bình luận (0)
Mai Trung Hải Phong
15 tháng 9 2023 lúc 14:38

Bước 2 là bước thể hiện tính mới, tính sáng tạo của sản phẩm, giải pháp

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết