Bài 19.: Các bước cơ bản trong thiết kế kĩ thuật

Nguyễn Trần Thành Đạt

Chọn sản phẩm bất kì trong gia đình, em hãy:

2. So sánh sản phẩm của gia đình em với các sản phẩm em tìm hiểu về tính mới, tính sáng tạo.

Minh Lệ
8 tháng 8 2023 lúc 18:44

Bàn làm việc thì loại như, so với tính mới trên thị trường thì có kiểu kiểu mới như inox, gỗ và so về sáng tạo thì mỗi loại có một kiểu mẫu riêng, có tính sáng tạo riêng của mỗi sản phẩm

Bình luận (0)
Mai Trung Hải Phong
15 tháng 9 2023 lúc 14:38

Sản phẩm gia đình: ghế gỗ loại dài

Là kiểu thiết kế cũ, ít tính sáng tạo; so với các loại trên thị trường thì sản phẩm cứng hơn, không quá bền và giá thành khá cao

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết