Bài 19.: Các bước cơ bản trong thiết kế kĩ thuật

Nguyễn Trần Thành Đạt

 Quan sát Hình 19.5, cho biết cần phải chế tạo bao nhiêu chi tiết để lắp ráp được một chiếc ghế? Bộ ghế này được sử dụng như thế nào?

Minh Lệ
8 tháng 8 2023 lúc 18:41

- Để lắp ráp 1 chiếc ghế như hình a cần 5 chi tiết như hình b.

- Cách sử dụng ghế:

+ Khi lắp 5 chi tiết có thể sử dụng như 1 chiếc ghế bình thường hoặc là để đồ vật nào đó

+ Khi tách mỗi chi tiết ra thì mỗi chi tiết đều có công dụng như nhau và là 5 chiếc ghế

Bình luận (0)
Mai Trung Hải Phong
15 tháng 9 2023 lúc 14:38

- Để lắp ráp 1 chiếc ghế cần 5 chi tiết như hình.

- Cách sử dụng ghế:

+ Có thể sử dụng ghế sau khi lắp

+ Có thể dùng 1 chi tiết sử dụng như 1 chiếc ghế

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết