Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu

Penguins

TÍNH HỢP LÍ :

a) ( 425 - 325 ) * ( - 29 ) + 51 * ( - 43 + 57 )

b) ( - 34 ) * ( 69 - 25 ) - 44 * ( 77 - 11 )

c) 43 * ( 15 - 75 ) -60 * ( - 27 - 30 )

d) ( - 123 ) * 132 + 123 * 32 - 77

e) 49 * ( 25 - 71 ) - 54 * ( 1 - 52 )

HELP ME PLEASE , PLEASE , PLEASE , ...

Vũ Anh Quân
24 tháng 5 2021 lúc 17:51

dấu * là sao

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Xem chi tiết
trương tuyết mai
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Trà My
Xem chi tiết
dscfad
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Eun Na Rae
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết