Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đồng Nai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 17
Số lượng câu trả lời 22
Điểm GP 0
Điểm SP 4

Người theo dõi (5)

dunglon1323
jackson
nguyendoannam
kethattinhtrongmua

Đang theo dõi (43)

Trần Diệu Linh
Giang
Sans human