Chương III : Phân số

võ hồng bảo ngân

Tìm x,biết:       \(\dfrac{x-5}{x-3}\)  là số nguyên

Bacon Family
15 tháng 3 lúc 20:21

Ta có: `(x-5)/(x-3) = (x-3-2)/(x-3) = 1 - 2/(x-3)`

Để `(x-5)/(x-3)` là số nguyên thì `2/(x-3) ∈ Z`

`=> x - 3 ∈ Ư(2) = {-2;-1;1;2}`

`=> x∈ {1;2;4;5}`

Vậy `(x-5)/(x-2)` là số nguyên khi `x ∈ {-1;1;3;5}`

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
võ hồng bảo ngân
Xem chi tiết
Cherry Vương
Xem chi tiết
Hà An Trần
Xem chi tiết
hồ quỳnh anh
Xem chi tiết
Lâm Đức Khoa
Xem chi tiết
Lương Nữ Thiên Trúc
Xem chi tiết
👁💧👄💧👁
Xem chi tiết
Lâm Đức Khoa
Xem chi tiết
Đừng Quan Tâm
Xem chi tiết