Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lào Cai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 188
Điểm GP 3
Điểm SP 0

Người theo dõi (18)

Mai Hoàng
Mai Thế Quân
halinh
mikusanpai2k9

Đang theo dõi (105)

Violet
kuri kuri
Akai Haruma