Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Trị , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 39
Số lượng câu trả lời 113
Điểm GP 4
Điểm SP 55

Người theo dõi (27)

Phô mai
Nhật Nam
Minz Ank
BLACKPINK - LaLiSa

Đang theo dõi (24)

Ánh Tuyết
Minz Ank
Nhật Nam