Ôn tập chương Biểu thức đại số

amyen2107@gmail.com

Tìm nghiệm của đa thức

a) 2x^2+7x

b) 2x^2+7x

Các bạn hãy giúp mình với mình đang cần gấp.

Khánh Linh
11 tháng 6 2020 lúc 22:11

Đề bài cho x là gì bạn @amyen2107@gmail.com

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thuỳ Dung
Xem chi tiết
Nguyen Thi Huong Ly
Xem chi tiết
Lê Nguyễn Khánh Ngọc
Xem chi tiết
03.Trần Minh Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Dương Anh Na
Xem chi tiết
Momozono Hisaki
Xem chi tiết
Lạnh Lùng
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Dang Tran Nhat Minh
Xem chi tiết