Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Lụm Lụm

tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:

A= x2+x+5

B=5x2_2x

C =x2+5y2_4xy+6x_ 11y+15

Nguyễn Sinh Hùng
25 tháng 7 2019 lúc 16:36

.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoang Yen Pham
Xem chi tiết
Bangtan Sonyeondan
Xem chi tiết
lê minh
Xem chi tiết
Nguyễn Phạm Công Viễn
Xem chi tiết
Hoang Yen Pham
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Việt
Xem chi tiết
Mai Đức Bảo
Xem chi tiết
Mai Đức Bảo
Xem chi tiết
thuthao pham
Xem chi tiết