Violympic toán 8

Nguyễn Hà Giang

tìm a,b thỏa mãn : a/(x+1)+b/(x-2)=(32x-19)/(x^2-x-2).

tiếp nữa các bn nè ,,,


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hà Giang
Xem chi tiết
Phạm Tuấn Long
Xem chi tiết
Nguyễn Công Hiếu
Xem chi tiết
nguyen ha giang
Xem chi tiết
Bi Bi
Xem chi tiết
Bi Bi
Xem chi tiết
Ngọc Nhi
Xem chi tiết
Lê Thị Thế Ngọc
Xem chi tiết
Phạm Tuấn Long
Xem chi tiết