Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Ngọc Khánh Lan Nguyễn

Quy đồng mẫu thức thành 2 phân thức: 1 phần x2 - x - 6 và x-5 phần x+2 Ghi thêm phần Nhân Tử Phụ luôn được không ạ

⭐Hannie⭐
1 tháng 12 2022 lúc 22:50

ta có : `x^2 -x-6=(x-3)(x+2)`

           `x+2=x+2`

MTC : `(x-3)(x+2)`

NTP : `1;x-3`

quy đồng :

`1/(x^2-x-6)=(1.1)/((x^2-x-6)1)=1/((x-3)(x+2))`

`(x-5)/(x+2)=((x-5)(x-3))/((x+2)(x-3))= ((x-5)(x-3))/((x-3)(x+2))`

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
1 tháng 12 2022 lúc 22:38

\(\dfrac{1}{x^2-x-6}=\dfrac{1}{\left(x-3\right)\left(x+2\right)}\)

\(\dfrac{x-5}{x+2}=\dfrac{\left(x-3\right)\left(x-5\right)}{\left(x-3\right)\left(x+2\right)}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Xuân Thì Phan
Xem chi tiết
ngọc quỳnh
Xem chi tiết
Dương Lê Võ Đăng
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Vy trần
Xem chi tiết
Cà Ngọc Thu
Xem chi tiết