Di truyền và biến dị - Chương II. Nhiễm sắc thể

Ngô Đức Thắng

Ở một tế bào sinh dục đực và 1 tế bào sinh dục cái của 1 loài nguyên phân với số lần bằng nhau. Các tế bào con tạo ra đều tham gia giảm phân cho tổng cộng 160 giao tử . Số NST trong các tinh trùng nhiều hơn ở trứng 576 NST .Tỉ lệ số trứng hình thành được thụ tinh là 6,25%

a,Xđ số hợp tử được tạo thành và TB sinh tinh ,sinh trứng

b,Xđ 2n của loài

Trần Thị Bích Trâm
22 tháng 9 2017 lúc 19:51

a) số hợp tử bằng số trứng được thụ tinh do đó ta có số hợp tử tạo thành là : 32. 6,25%=2

b) mỗi tinh bào và noãn bào chỉ mang bộ NST đơn bội n. theo bài ra ta có:
128n - 32n= 576 <=> 2n=12

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Bích Ngọc
Xem chi tiết
Tùng Hoàng
Xem chi tiết
Maiphunggiao
Xem chi tiết
nguyễn thị kiều loan
Xem chi tiết
Scarlett Ohara
Xem chi tiết
Tùng Hoàng
Xem chi tiết
Trần Thanh Tùng
Xem chi tiết
Hương Lê
Xem chi tiết
Bồ Công Anh
Xem chi tiết