Di truyền và biến dị - Chương II. Nhiễm sắc thể

Maiphunggiao

Ở 1 tế bào sinh dục sơ khai cái ở gà (2n=78) nguyên phân liên tiếp một số đợt cần môi trường cung cấp 9906 NST đơn. Các tế bào con đều trở thành tế bào sinh trứng, giảm phân tạo ra trứng. Hiệu suất thụ tinh của trứng 50%, hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 6, 25% . Mỗi trứng thụ tinh với 1 tinh trùng tạo ra 1 hợp tử lưỡng bội bình thường a) tính số đợt nguyên phân của tế bào sinh dục cái nói trên b) tính số hợp tử tạo thành c) tính số tế bào sinh tinh cần thiết để hoàn tất quá trình thụ tinh trên


Các câu hỏi tương tự
Bích Ngọc
Xem chi tiết
Hương Lê
Xem chi tiết
nguyễn thị kiều loan
Xem chi tiết
Tùng Hoàng
Xem chi tiết
Nguyễn thị mai thu
Xem chi tiết
Trần Thanh Tùng
Xem chi tiết
Yến Phạm
Xem chi tiết
Scarlett Ohara
Xem chi tiết
My Trần
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)