Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

SimpAya Minzu

Một ôtô đi từ Lào Cai đến Yên Bái với vận tốc 30km/h. Sau 45 phút nghỉ lại ở Yên Bái, ôtô lại từ Yên Bái về Lào Cai với vận tốc 20km/h. Tổng thời gian cả đi lẫn về là 6 giờ 30 phút (kể cả thời gian nghỉ lại ở Yên Bái). Tính quãng đường Lào Cai - Yên Bái.

Nguyễn Việt Lâm
26 tháng 3 lúc 22:51

Đổi 45 phút =3/4 giờ và 6 giờ 30 phút = 13/2 giờ

Gọi độ dài quãng đường là x (km) với x>0

Thời gian xe đi từ LC đến YB: \(\dfrac{x}{30}\) giờ

Thời gian xe từ YB về LC: \(\dfrac{x}{20}\) giờ

Do tổng thời gian đi và về (tính cả thời gian nghỉ) là 13/2 giờ nên ta có pt:

\(\dfrac{x}{30}+\dfrac{x}{20}+\dfrac{3}{4}=\dfrac{13}{2}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{1}{12}x=\dfrac{23}{4}\)

\(\Rightarrow x=69\left(km\right)\)

Bình luận (0)
tuan manh
26 tháng 3 lúc 22:53

đổi 6h30p = 6,5h ; 45p = 0,75h
tổng thời gian cả đi và về: 6,5 - 0,75 = 5,75 (h)
gọi thời gian ôtô đi từ Lào Cai đến Yên Bái là x (h)(0<x<5,75)
thời gian ôtô từ Yên Bái về Lào Cai: 5,75-x (h)
vì ô tô đi và về trên cùng một quãng đường nên ta có phương trình:
\(30.x=\left(5,75-x\right).20\)
\(\Leftrightarrow50x=115\Leftrightarrow x=2,3\left(tm\right)\)
quãng đường Lào Cai - Yên Bái: 2,3 . 30 = 69 (km)
Vậy chiều dài quãng đường Lào Cai là 69 km 

Bình luận (0)
Hải Đăng Nguyễn
27 tháng 3 lúc 18:00

Gọi x là quãng đường từ lào Cai đến Yên Bái:(x >0)

Thời gian đi từ Lào Cai đến Yên Bái là :x/30

Thời gian đi từYên Bái về Lào Cai là x/20

Thời gian nghỉ ở Yên Bái là 45 phút = 3/4 (h)

Mà tổng thời gian cả đi lẫn về (tính cả TG nghỉ) mất 6 giờ 30 phút = 13/2h

nên ta có PT: x/30 + 3/4 + x/20  = 13/2

⇔ x  = 69 (km)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Yenn Nhi Nguyenn
Xem chi tiết
Thư Đào
Xem chi tiết
Hoang Vu My Nuong
Xem chi tiết
Trần Ích Bách
Xem chi tiết
_san Moka
Xem chi tiết
Liên Nguyễn
Xem chi tiết
đức vũ
Xem chi tiết
Hoàng Vân Anh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)