Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Hoàng Vân Anh

một oto đi từ a đến b với vận tốc 40km/h. sau đó quay trở về a với vận tốc 40km/h . oto nghỉ lại ở B 2h rồi lại đi từ b về a với vận tốc giảm bớt 10km/h . tổng thời gian cả đi và về là 10h45' ( kể cả thời gian nghỉ tại B ) . tính độ dài quãng đường ab

Giúp e vs mọi ngườiiiiii
Kiêm Hùng
12 tháng 3 2019 lúc 21:42

Đổi: \(10h45'=10,75h\)

Gọi quãng đường AB là x ( x>0, km/h)

Vận tốc lúc đầu là 40 km/h

Vận tốc lúc sau là 40 - 10 = 30 km/h

Thời gian lúc đầu là: \(\dfrac{x}{40}\left(h\right)\)

Thời gian lúc sau là: \(\dfrac{x}{30}\left(h\right)\)

Theo đề bài ta có pt:

\(\dfrac{x}{40}+\dfrac{x}{30}+2=\dfrac{43}{4}\)

\(\Leftrightarrow3x+4x+240=1290\)

\(\Leftrightarrow7x=1290-240\)

\(\Leftrightarrow x=\dfrac{1050}{7}=150\left(nhan\right)\)

Vậy \(S_{AB}=150km\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thư Đào
Xem chi tiết
_san Moka
Xem chi tiết
đức vũ
Xem chi tiết
Hoang Vu My Nuong
Xem chi tiết
Nhung Nguyen
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Yenn Nhi Nguyenn
Xem chi tiết
Trần Ích Bách
Xem chi tiết
trần trang
Xem chi tiết