Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 134
Số lượng câu trả lời 46
Điểm GP 4
Điểm SP 23

Người theo dõi (12)

Đang theo dõi (7)

Hoàng Thanh Hà
Phan Thùy Linh
Nguyễn Huy Tú
ngonhuminh

Dòng thời gian