Bài 5: Thực hành: Ôn một số mũi khâu cơ bản

HUYNH NGOC LOC

Kể tên các mũi khâu cơ bản

 

Đặng Thị Cẩm Tú
14 tháng 10 2016 lúc 16:32

Có 3 mũi khâu cơ bản:

Mũi khâu thứ nhất là :mũi thường

Mũi khâu thứ 2 là: mũi đột mau

Mũi khâu thứ 3 là: Khâu vắt

Chuk bn hc tốt 

 

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
14 tháng 10 2016 lúc 20:36

Các mũi khâu cơ bản:

- Khâu đột mau.

- Khâu vắt.

- Khâu mũi thường.

Bình luận (0)
Trần Mỹ Anh
15 tháng 10 2016 lúc 19:56

Các mũi khâu cơ bản :

- Khâu thường

- Khâu đột mau

- Khâu vắt

Bình luận (0)
Nguyễn Vũ Cát Linh
24 tháng 10 2016 lúc 17:27

có 3 mũi khâu cơ bản :

- khâu thường

- khâu đột mau

- khâu vắtleu

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nụ Cuời Cáng
Xem chi tiết
Nguyễn Nhượng
Xem chi tiết
Phạm Chi
Xem chi tiết
CÙ THỊ KM TRINH
Xem chi tiết
antrayna
Xem chi tiết
Nguyễn Đinh Huyền Mai
Xem chi tiết
Vũ Hoàng Lân
Xem chi tiết
NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
Xem chi tiết