Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hòa Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 158
Số lượng câu trả lời 3879
Điểm GP 129
Điểm SP 3162

Người theo dõi (493)

Đang theo dõi (55)

Trịnh Xuân Sơn
Vũ Thanh Tùng
tokyo ghoul
Kaneki Ken