Nguyễn Hà Phương

Nguyễn Hà Phương

  • Số câu hỏi 62
  • Số câu trả lời 600
  • Điểm thành tích 29GP 401SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Đông La


Địa chỉ

Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Liên kết