Bài 5: Thực hành: Ôn một số mũi khâu cơ bản

Nguyễn Nhượng

Công nghệ 6:

Có thể trang trí nhà ở bằng gì ?

Nguyên tắ cơ bản của cắm hoa là gì ?

Mũi khâu đột mau được thực hiện như thế nào ?

Giúp minh voi


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn minh thư
Xem chi tiết
Kanzaki Mizuki
Xem chi tiết
antrayna
Xem chi tiết
Phạm Chi
Xem chi tiết
Nụ Cuời Cáng
Xem chi tiết
CÙ THỊ KM TRINH
Xem chi tiết
Nguyễn Đinh Huyền Mai
Xem chi tiết