Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 25
Số lượng câu trả lời 26
Điểm GP 1
Điểm SP 16

Người theo dõi (51)

Đang theo dõi (29)

Sáng
Nam Nguyễn
Kaito Kid
lem sy dinh