Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Tây Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 122
Số lượng câu trả lời 109
Điểm GP 3
Điểm SP 104

Người theo dõi (70)

Đang theo dõi (14)

tran the khai
Ngô thừa ân
Thành Tâm
lê hữu lộc