Luyện tập tổng hợp

Trần mai thương

In spite of the difficult questions, he answered corectly. => He answered

Mai Trung Hải Phong
27 tháng 5 lúc 9:46

He answered correctly despite the difficult questions.

Bình luận (0)
Anh Thư Bùi
27 tháng 5 lúc 9:56

He answered correctly although the questions were difficult.

Bình luận (0)
Phùng Công Anh
27 tháng 5 lúc 11:54

In spite of the difficult questions, he answered corectly.

=> He answered corectly even though the questions were difficult.

 
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
hello hello
Xem chi tiết
Ngọc Ngọc
Xem chi tiết
WhiteBoyGame
Xem chi tiết
Tô Ngọc Kiều
Xem chi tiết
Vũ Linh Huệ
Xem chi tiết
nlpinh
Xem chi tiết
Quang Huy
Xem chi tiết
Huyền Trang Hoàng
Xem chi tiết
Alayna
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)