Bài 24. Ôn tập học kì I

Sukio Alen

Hòa tan 12 g hỗn hợp gồm đồng và nhôm vào dung dịch HCl 18,25% sau phản ứng thu được 3,36 lít khí hidro ở điều kiện tiêu chuẩn.

a/tính m nhôm và đồng có trong hỗn hợp

b/tính m dd HCl


Các câu hỏi tương tự
Linh Khánh
Xem chi tiết
lê thuận
Xem chi tiết
Mai Thùy
Xem chi tiết
Hoàng Long
Xem chi tiết
H.Sơn
Xem chi tiết
KAALL
Xem chi tiết
WonMaengGun
Xem chi tiết
Uminou
Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Khánh
Xem chi tiết