Bài 6: Mặt phẳng tọa độ

Trọng Nghĩa Nguyễn

Hãy tìm các ví dụ về mặt phẳng tọa độ trong thực tế

Karik-Linh
26 tháng 9 lúc 14:24

ví dụ như bàn cờ vua , cờ tướng , hay mặt sàn có viên gạch như nhau ..

Bình luận (3)

Các câu hỏi tương tự
Trần Phan Ngọc Lâm
Xem chi tiết
Trần Phan Ngọc Lâm
Xem chi tiết
Trần Phan Ngọc Lâm
Xem chi tiết
Trần Phan Ngọc Lâm
Xem chi tiết
Trần Phan Ngọc Lâm
Xem chi tiết
Thu HIền
Xem chi tiết
Hiếu Đinh
Xem chi tiết
Hồ Sỹ Hùng
Xem chi tiết
Trần Thanh Hằng
Xem chi tiết
Trần huệ chi
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)