Chương I- Cơ học

Dương Minh Anh

Hai học sinh cùng đi thăm một người bạn cũ. Để tới nhà người đó, hai người phải đi một đoạn đường quốc lộ rồi rẽ vào đường làng. Hai người khởi hành cùng một lúc và cùng một chỗ. Một người đi xe đạp với vận tốc 18km/h và đến nơi sau 2 giờ, người kia đi xe buýt với vận tốc 40km/h nhưng xe không đỗ trúng chỗ rẽ vì vậy sau khi xuống xe anh ta phải đi bộ 1km ngược trở lại tới chỗ rẽ và đi bộ tiếp đến nhà bạn với vận tốc 5km/h. Vì thế anh vẫn đến sớm hơn người đi xe đạp 10.5 phút. Tính độ dài đoạn đường rẽ vào làng.


Các câu hỏi tương tự
Tattoo mà ST vẽ lên thôi

1. Cùng một lúc hai xe xuất phát cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 60 km, chúng chuyển động thẳng đều và cùng chiều từ A đến . Xe thứ nhất khởi hành từ A với vận tốc 30km/h,xe thứ hai khởi hành từ B với vận tốc 40 km/h.

a. Tìm khoảng cách của hai xe sau 30' kể từ lúc xuất phát.

b. Hai xe gặp nhau không? Tại sao?

c. Sau khi xuất phát được 1h, xe thứ nhất tăng tốc và đạt tới vận tốc 50 km/h. Hãy xác định thời điểm hai xe gặp nhau và vị trí chúng gặp nhau

2. Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc V1=12km/h. Nếu người đó tăng vận tốc thêm 3km/h thì đến nơi sớm dự định 1h.

a. Tìm quãng đường AB và thời gian dự định đi từ A đến B

b. Ban đầu người đó đi với vận tốc V1 = 12km/h được quãng đường S1 thì xe bị hư phải sửa chữa mất 15', do đó trong quãng đường còn lại người đó phải đi với vận tốc V2=15km/h thì đén nơi vẫn sớm hơn dự định 30'. Tính S1.

3. Một người đi xe đạp từ A đến B với dự định mất t=4h. Do nửa quãng đường sau người đó tăng vận tốc thêm 3km/h nên ến sớm hơn dự định 20'

a. Tính vận tốc dự định và quãng đường AB

b. Nếu sau khi đi được 1h, do có việc người ấy ghé lại mất 30'. Hỏi đoạn đường còn lại người ấy phải đi với vận tốc bn để đến nơi như dự định.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN